×

Exportujte do zahraničia

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu.

Kompletnú ponuku služieb SARIO na podporu exportu si môžete stiahnuť v samotnej publikácií vo formáte PDF.

Medzi prioritné oblasti služieb Odboru zahraničného obchodu patrí: 

  • sprostredkovanie konkrétnej ponuky slovenských výrobkov na zahraničné trhy a zahraničných dopytov do tuzemského podnikateľského prostredia
  • zabezpečenie prezentácie slovenských firiem na slovenských a zahraničných veľtrhoch a výstavách s cieľom aktívnej propagácie slovenského podnikateľského prostredia
  • organizovanie a sprevádzanie podnikateľských misií v zahraničí a na Slovensku
  • poskytovanie konzultačného a vzdelávacieho servisu zameraného na podporu exportu slovenských výrobkov prostredníctvom seminárov a webinárov
  • hľadanie obchodného partnera pre slovenské a zahraničné spoločnosti podľa zadaných kritérií a pomoc pri nadviazaní prvotného kontaktu
  • vytváranie atraktívnych teritoriálnych a sektorovo orientovaných projektov, zameraných na podporu hospodárskej spolupráce a rozvoj kooperačných aktivít
  • výmena informácií a spolupráca s partnerskými zahraničnými organizáciami
  • sústreďovanie exportných príležitostí, teritoriálne informácie, medzinárodných tendroch a iných atraktívnych podujatiach v zahraničí
  • efektívna koordinačná činnosť s inštitúciami zainteresovanými do proexportnej politiky
  • spracovanie užitočných informácií, rád a manuálov o exporte