×

Registrácia — 1. zasadnutie Spoločného slovensko-tureckého ekonomického a obchodného výboru - JETCO