Inovačné služby SARIO

Inovácie Made in Slovakia — riešenia pre Váš biznis!

Inovačné služby SARIO —  nová platforma prepájajúca potreby hlavných klientov agentúry -veľkých investorov etablovaných na Slovensku - s kompetenciami najvyspelejších a najinovatívnejších slovenských technologických spoločností.

Inovačné služby SARIO majú za cieľ podporovať procesné inovácie a korporátne R&D aktivity, ako hlavné prostriedky na zabezpečenie udržateľnej konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

PRE KOHO?
Na jednej strane Inovačné služby SARIO slúžia pre slovenských poskytovateľov riešení ako kanál zameraný na rozvoj ich podnikania, na strane druhej je táto platforma zároveň zameraná na inovovanie technologických procesov významných klientov agentúry SARIO.

AKO?
SARIO podporuje procesné inovácie svojich klientov prostredníctvom špecializovaných, na mieru šitých inovačných podujatí, ktoré sú pripravované tak, aby najvýznamnejším zástupcom týchto klientov predstavili riešenia, ktoré sú vytvárané a vyvíjané práve na Slovensku.

PREČO?
V rámci tejto svojej novej služby, SARIO využíva svoju neustále rastúcu sieť kontaktov na najvyšších predstaviteľov spoločností na Slovensku, nadobudnutú počas dlhoročných aktivít v oblastí prílevu priamych zahraničných investícií, rozvoja obchodu pre slovenské malé a stredné podniky (MSP), ako aj vlastné dlhoročné skúseností s organizovaním medzinárodných matchmakingových podujatí.

HLAVNÉ OBLASTI ZÁUJMU
Priemysel: automatizácia, prediktívna údržba, kontrola kvality, digitálna továreň
Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo
Sektor služieb: automatizácia, outsourcing, kybernetická bezpečnosť, veľké dáta, umelá inteligencia, internet vecí

ZA KOĽKO?
Všetky uvedené služby sú poskytované bezplatne!

Slovenské technologické spoločnosti môžu inovovať i globálnych hráčov (so sídlom na Slovensku). Okrem obchodných príležitostí, mnohé firmy hľadajú aj možnosti financovania spojené s fúziami a akvizíciami, preto poskytujeme naše služby aj do zahraničia a snažíme sa rozšíriť pôsobnosť slovenských inovatívnych spoločností v rámci ďalších sektorov (Aviation & Space Industry, MedTech & BioTech, atď.)

Inovujte svoje podnikanie vďaka riešeniam zo Slovenska!

Kontakt: innovate@sario.sk

Rozvíjajte svoj biznis vďaka proaktivite a kontaktom cez SARIO!

Viac informácií www.innovatewithsario.com