Inovačné služby SARIOINOVAČNÉ SLUŽBY SARIO
Platforma prepájajúca potreby hlavných klientov agentúry, veľkých investorov etablovaných na Slovensku, s kompetenciami najinovatívnejších slovenských technologických spoločností.

PRE KOHO?
Na jednej strane Inovačné služby SARIO slúžia pre slovenských poskytovateľov inovatívnych riešení ako platforma zameraná na rozvoj ich podnikania.
Na strane druhej prispievajú k zefektívňovaniu technologických procesov veľkých spoločností.

AKO?
SARIO podporuje procesné inovácie svojich klientov prostredníctvom špecializovaných, na mieru šitých inovačných podujatí, ktoré sú pripravované tak, aby najvýznamnejším zástupcom týchto klientov predstavili riešenia, ktoré sú vytvárané a vyvíjané práve na Slovensku.

PREČO?
V rámci tejto služby, SARIO využíva svoju neustále rastúcu sieť kontaktov na najvyšších predstaviteľov spoločností na Slovensku, nadobudnutú počas dlhoročných aktivít v oblastí prílevu priamych zahraničných investícií, rozvoja obchodu pre slovenské malé a stredné podniky (MSP), ako aj vlastné dlhoročné skúseností s organizovaním medzinárodných matchmakingových podujatí.

HLAVNÉ OBLASTI
Priemysel: automatizácia, robotizácia, prediktívna údržba, kontrola kvality, smart factory
Vývoj produktov: dizajn, prototypovanie, testovanie, nástrojárstvo
Sektor služieb: automatizácia, outsourcing, kybernetická bezpečnosť, big data, AI

ZA KOĽKO?
Všetky uvedené služby sú poskytované bezplatne!

Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach Inovačných služieb SARIO kontaktujte: 

Marek Kopanický, tímlíder pre inovačné služby a konzultant Odboru investičných projektov SARIO
Email: marek.kopanicky@sario.sk

Viac informácií: www.innovatewithsario.com