13.05.2010 Investičné fórum, Záhreb

piatok, 26. marec 2010
SARIO

Chorvátska agentúra na podporu obchodu a investícií (APIU) v spolupráci s Ministerstvom financií Chorvátskej republiky, Ministerstvom hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky, Ministerstvom turizmu Chorvátskej republiky, Chorvátskou hospodárskou komorou a Chorvátskou turistickou spoločnosťou organizujú Investičné fórum, ktoré sa bude konať v Záhrebe pri príležitosti ročného zhromaždenia Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) dňa 13. mája 2010 (vo štvrtok) v hoteli Westin.

V rámci fóra sú naplánované tri diskusie: 1. Možnosti investovania v Chorvátskej republike, 2. Infraštruktúra a ochrana životného prostredia, 3. Možnosti investícií v oblasti turizmu. Cieľom uvedených diskusií je prezentácia investičných možností v Chorvátskej republike ako aj ponuka špecifických možností investovania v rôznych oblastiach priemyslu, infraštruktúry, ochrany životného prostredia, turizmu a obnoviteľných zdrojov energií.

V rámci Fóra sa bude realizovať aj matchmaking domácich firiem so zainteresovanými zahraničnými firmami za účelom upevnenia možnosti pre strategické investície a partnerstvá a taktiež aj výmenu skúseností a ideí.

Viac informácií o Fóre, ako aj prihlášku môžete nájsť na internetovej stránke: www.hifcroatia.com aj www.apiu.hr