×
25.09.2023

3. ročník samitu iniciatívy Trojmoria

3. ročník samitu iniciatívy Trojmoria

6.—7. septembra 2023 sa v Bukurešti konal 3. ročník samitu iniciatívy Trojmoria so zámerom podporiť investície a hospodársky rozvoj dvanástich stredoeurópskych krajín od Pobaltia po Čierne more.  

Agentúra SARIO v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR a MZVEZ SR podporili účasť siedmych slovenských spoločností na sprievodnom biznis fóre zo sektorov informačno–komunikačných technológií, energetiky, infraštruktúry a obrany.

Zúčastnení podnikatelia absolvovali v úvodnej časti programu samitu panelové diskusie zamerané na moderné trendy v kľúčových oblastiach iniciatívy — energetika, infraštruktúra/doprava a digitálne technológie a rozvoj investícií v stredoeurópskom regióne.

Biznis fóra sa zúčastnilo viac ako päťsto účastníkov firiem, inštitúcií a odbornej verejnosti, s ktorými mali slovenskí účastníci možnosť si vopred plánovať B2B stretnutia.

Následne mali individuálne stretnutia so zástupkyňou veľvyslanca ZÚ SR v Bukurešti Andreou Fedorovou pre zhodnotenie podnikateľských zámerov na rumunskom trhu.