×

3D tlač ako prvá pomoc v krízových situáciách

NA WEBINÁRI AGENTÚRY SARIO ODBORNÍCI Z RÔZNYCH OBLASTÍ DISKUTOVALI O VYUŽITÍ ADITÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ PRI VÝROBE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK.

Dňa 3. 4. 2020 sa uskutočnil prvý webinár v rámci agendy Diverzifikačných služieb SARIO s názvom „3D tlač a medicína: Ako vedia aditívne technológie pomôcť v čase pandémie.“

Cieľom tohto webinára organizovaného agentúrou SARIO bolo priblížiť firmám využívajúcim pri svojej práci 3D tlač možnosti, ktoré táto technológia prináša v oblasti medicíny a ochrany zdravia.
Online diskusia spojila odborníkov zo zdravotníckeho prostredia (R. Lenártová, Medirex) a vzdelávacích inštitúcií (R. Hudák, TUKE), ako aj zástupcov firiem pracujúcich s aditívnymi technológiami (P. Dermek, R&D Composite; M. Balog, DATALAN Quality Instruments) a iniciatívy Pomôž nemocnici (M. Gabriel, R. Jurčo,) ktorá sa snaží všetky spomenuté články aktívne prepájať a desiatku zástupcov slovenských firiem.

Jednou z hlavných tém boli aktuálne projekty účastníkov zamerané na vývoj a výrobu zdravotníckych pomôcok, najmä ochranných štítov a rôznych typov respirátorov.
Ďalej vystupujúci diskutovali o celkových možnostiach ako aj limitoch využitia technológie 3D tlače v zdravotníctve, a podelili sa tiež o svoj pohľad na možné technologické alternatívy pri výrobe zdravotníckych pomôcok. Osobitnú pozornosť získala téma filtračných materiálov, ktoré nie je možné vyrábať pomocou aditívnych technológií, a ktoré sú aktuálne mimoriadne žiadaným komponentom do respirátorov.

Diskutujúci sa zhodli na tom, že 3D tlač je veľmi flexibilná technológia, ktorá sa dokáže rýchlo a efektívne adaptovať na dopyt po špecifických výrobkoch, čo vie byť mimoriadne užitočné aj v rôznych krízových situáciách, kedy nie je možné čakať na rozbehnutie masovej výroby s pomocou klasických technológií (ako napríklad vstrekovanie plastov). A aj napriek tomu, že v neskorších fázach pri vyšších objemoch produkcie je zapojenie týchto klasických technológií obvykle účinnejšou alternatívou, aditívna výroba si stále nájde miesto napríklad pri vývoji a testovaní nových prototypov, ako aj pri produkcii malých sérií či unikátnych kustomizovaných výrobkov (ako napríklad respirátorov alebo ochranných okuliarov tvarovaných presne podľa profilu tváre ich nositeľa). 

Kľúčové podľa vystupujúcich v dnešnej situácii je, aby fungoval operatívny dialóg medzi výrobcami a používateľmi zdravotníckych pomôcok, čo zabezpečí nielen dostupnosť informácií o ich reálne potrebnej kvantite ale aj kvalitatívnych parametroch. 
Agentúra SARIO preto plánuje  v rámci Diverzifikačných služieb, ktoré sú novou aktivitou  zameranou na podporu diverzifikácie sektorového portfólia slovenských firiem smerom k perspektívnym vysokotechnologickým oblastiam a iným sektorom s výrazným potenciálom rastu, nadviazať na daný webinár celou sériou diskusií zameraných na využitie skúseností a technológií z rôznych sektorov v medicínskom prostredí.
Pre viac informácií o pripravovaných podujatiach a možnostiach diverzifikačných služieb SARIO kontaktujte:
E: michal.brichta@sario.sk, tímlíder pre diverzifikačné služby 

Dôležité informácie pre Vás: 

Najbližšie plánované webináre agentúry SARIO nájdete v tomto programe.

Dávame do vašej pozornosti stále aktualizovanú informačnú stránku agentúry SARIO o relevantných opatreniach pre podnikateľov (MSP aj veľké podniky), ktoré sú prijímané v súvislosti so zmierňovaním ekonomických dopadov pandémie COVID–19.