×

4. ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu už štvrtý rok rozvíja projekt Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorého cieľom je prepájanie akademických inštitúcií a výskumných organizácií so súkromným sektorom. Zámerom je podpora vedy, výskumu a inovácií, vzdelanie študentov  reflektujúce požiadavky trhu práce 21. storočia a zamedzenie odlivu mozgov zo Slovenska.