Agentúra SARIO vydala Life in Slovakia

streda, 14. apríl 2010
SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO vydala publikáciu pod názvom „Life in Slovakia“ určenú predovšetkým zahraničným podnikateľským subjektom, ktoré majú záujem rozvíjať svoje aktivity na Slovensku. Zahraniční investori a ich manažérske tímy v nej nájdu základné informácie o ekonomickom, ale aj kultúrnom a spoločenskom živote v Slovenskej republike. Cieľom publikácie je uľahčiť príchod zástupcov zahraničných spoločností na Slovensko a ich etablovanie sa v novom prostredí.

 

Viac informácií: marketing@sario.sk