×

Ako vnímajú slovenskí exportéri globálnu krízu spôsobenú pandémiou COVID-19

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila pre slovenských podnikateľov prvý zo série webinárov na tému „Ako vnímajú  slovenskí exportéri globálnu krízu spôsobenú pandémiou COVID-19“. Webinár sa realizoval online 4. mája 2020.  Pozvanie medzi panelistov prijali zástupcovia spoločností Agemsoft, QBSW, MCLLOYD´S a MicroStep z potravinárskeho, strojárskeho a informačno-komunikačného sektora.

Zástupcovia spoločností počas webinára zodpovedali na súbor otázok týkajúcich sa aktuálnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 zameraných na dopady a zavedené opatrenia na predchádzanie negatívnych dôsledkov krízy. Niektoré zo spoločností museli pristúpiť k riešeniu situácie prepúšťaním zamestnancov, nakoľko výrazná časť ich podnikania je závislá od exportu na zahraničné trhy alebo prišli v dôsledku pandémie o časť svojich zákaziek. Niektoré zo spoločností naopak k tomuto opatreniu zatiaľ nemuseli pristúpiť, avšak očakávajú určitý pokles v odbyte svojich tovarov a služieb. Z diskusie vyplynulo, že najmä strojársky sektor a čiastočne sektor informačno-komunikačných technológií bol krízou zasiahnutý výraznejšie, než sektor potravinársky. Všetky zo spoločností však plánujú využiť situáciu na reflexiu doterajších postupov v zmysle inovovania svojich tovarov a služieb a taktiež aj k prístupu k zákazníkom a novým dodávateľským reťazcom.

Ak vás táto problematika zaujala, priebeh celého webinára si môžete pozrieť aj na našom SARIO Youtube kanáli. V prípade záujmu o spoluprácu Vás radi spojíme aj s konkrétnymi spoločnosťami, ktoré počas webinára participovali na diskusii.