Audi Innovation Sourcing Event, Budapešť

streda, 13. december 2017
Na jeseň sa v Budapešti konalo pilotné podujatie Innovation Sourcing Event, organizované Audi AG a divíziou zodpovednou za nákup skupiny Volkswagen v strednej Európe, v spolupráci s HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency - maďarská obdoba SARIO). Bolo to prvé z dvoch podujatí, pričom druhé bolo pre pobaltský región a konalo sa v Rige.

Cieľom týchto podujatí bolo identifikovať inovatívne podniky a start-upy v strednej Európe, ktoré môžu prispieť k inovovaniu nemeckého automobilového giganta. Budapeštianskeho podujatia sa po dlhšom výbere nakoniec zúčastnilo 15 spoločností. Po oslovení viacerých firiem sa Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podarilo do konečného zoznamu dostať štyri spoločnosti, menovite Ardaco, Innovatrics, RVMagnetics a Ixworx. Pre tieto spoločnosti sa podarilo zabezpečiť samostatný, tzv. „Slovakia Day“, pričom účastníci dostali možnosť prezentovať svoje produkty a kompetencie pred 15členným tímom skupiny Volkswagen, zloženého z prokuristov a R&D odborníkov pracujúcich pre značky Audi a Volkswagen.

Agentúra SARIO chce nadviazať na túto úspešnú spoluprácu organizáciou obdobného podujatia aj v Bratislave, respektíve obnoviť spoluprácu s Audi aj v rámci bežných sourcingových aktivít.