Bosnianski novinári sa zaujímali o Slovensko

piatok, 16. apríl 2010
SARIO

Za asistencie pracovníkov agentúry SARIO navštívila skupina bosnianskych novinárov priemyselný park v Myjave. Na MsÚ v Myjave novinárov prijala vedúca odboru regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia Alena Horešová.  Novinári z Bosny sa zaujímali najmä o priemyselné parky na Slovensku, ktoré boli vybudované s podporou štrukturálnych fondov EÚ, preto privítali možnosť prehliadky priemyselného parku Javorinská v Myjave, ktorý bol podporený zo štrukturálnych fondov EÚ, a v ktorom v súčasnosti úspešne pôsobí viacero zahraničných firiem, napr. nemecká spoločnosť SUBTIL Slovakia, výrobca pružín alebo mexická SEISA Europe, výrobca zdravotníckych komponentov a implantátov do ľudského tela. Novinári zo spoločnosti EUROBLIC PRESS z mesta Banjaluka sa vyjadrili, že v budovaní priemyselných parkov považujú Slovensko za jeden zo svojich vzorov, radi by preto skúsenosti získané na Slovensku motivujúco prezentovali vo svojej krajine a napomáhali tak procesu európskej integrácie Bosny a Hercegoviny.