×

Central Europe Business Day 2022

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) zorganizovala dňa 29. septembra 2022 medzinárodné podnikateľské fórum Central Europe Business Day, ktoré sa uskutočnilo v reprezentatívnych priestoroch Palace Art Hotel, Pezinok.

Medzinárodného podnikateľského fóra sa zúčastnilo viac ako 40 slovenských a zahraničných spoločností zo sektorov strojárstva, informačných a komunikačných technológii, elektrotechniky, automotive
a stavebníctva. Ako napovedá názov podujatia, zahraničné zastúpenie v rámci podnikateľského fóra mali hlavne firmy zo Strednej Európy, menovite z Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Nemecka.

Počas podujatia Central Europe Business Day sa uskutočnilo viacej ako 150 vzájomných bilaterálnych rokovaní jednotlivých účastníkov, čím vznikol priestor na zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských malých a stredných firiem ich prepájaním s ich novými potenciálnymi partnermi zo zahraničia i zo Slovenska. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu už na ďalší rok plánuje pokračovanie - medzinárodné networkingové podujatie – Central Europe Business Day 2023.

Medzinárodné podnikateľské fórum Central Europe Business Day zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) a využívania možností jednotného trhu EÚ.

Hlavným cieľom Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Ďalšie zaujímavé podujatia pripravované v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP nájdete na www.sario.sk/sk/np