×

China - CEEC Investment and Trade Expo 2017

Agentúra SARIO zorganizovala podnikateľskú misiu na podujatie China - CEEC Investment and Trade Expo 2017 pre slovenských podnikateľov a univerzitných predstaviteľov v termíne  od 8.6.2017 - 12.6.2017
 
Dňa 8.6.2017 organizátori pripravili pre zahraničných vystavovateľov obchodné stretnutie s čínskymi potravinovými reťazcami, reštauráciami  a hotelmi. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť príležitosť pre slovenské spoločnosti, naplánovať B2B rokovanie s veľkými čínskymi spoločnosťami, ktorí by mohli spolupracovať so slovenskými firmami pri distribúcií ich produktov na čínskom trhu.
                              
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa v rámci veľtrhu China-CEEC Investment and Trade Expo zúčastnila China-Central and Eastern European Countries Investment Cooperation semináru s cieľom povzbudiť čínske spoločnosti investovať v regióne SVE. Seminár predstavil zúčastneným čínskym spoločnostiam investičné prostredia jednotlivých krajín SVE.
Agentúra SARIO počas podujatia prezentovala slovenské podnikateľské prostredie, odvetvie, priemysel a pod. informácie prostredníctvom videoprezentácie. Po prezentáciách nasledovali bilaterálne rokovania so zúčastnenými spoločnosťami. Väčšina zúčastnených spoločností prejavila záujem o investície formou kapitálového vstupu do podnikov etablovaných v krajine a o projekty v oblasti energetiky a infraštruktúry.
 
Slovenská delegácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania bola jedna z najväčších z regiónu SVE. Cieľom stretnutia bolo posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania ako aj výmeny študentov.
 
Success story:
 
EUBA podpísala dohodu o uznaní dvojitého diplomu s Ningbo univerzitou.
VŠEMVS otvorila spoločne s partnerskou univerzitou Ningbo Dahongying university „Vedecko-výskumné centrum v Ningbe“.