×

COVID–19 Schválené opatrenia pre firmy

PARLAMENT SR SCHVÁLIL MIMORIADNE OPATRENIA NA PODPORU ZAMESTNÁVATEĽOV V DÔSLEDKU COVID-19.

Parlament SR schválil v stredu 25.3.2020 v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa upravuje aj zákon o službách zamestnanosti. Zmeny sa týkajú spôsobu a dĺžky vyplácania, ako aj výšky ošetrovného a nemocenských dávok, a tiež podpory pre udržanie pracovných miest.

Vznik nároku zamestnanca na nemocenské bude vyplácané Sociálnou poisťovňou už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, ktorému bola nariadená povinná karanténa alebo izolácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, a to vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. Doteraz mali túto povinnosť prvých desať dní zamestnávatelia, pričom výška nemocenského v prvých troch dňoch dosahovala len 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

Obdobie vyplácania ošetrovného z dôvodu nariadenej karantény alebo domácej izolácie sa navrhuje predĺžiť v prípade starostlivosti o dieťa z pôvodných 10 rokov veku dieťaťa na 11 rokov alebo do dovŕšenia 18 rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Zároveň sa upravuje aj dĺžka vyplácania ošetrovného. Z pôvodných desať, resp. dvadsať dní, bude po novom ošetrovné vyplácané vo výške 55% denného vymeriavacieho základu počas celého obdobia karantény a izolácie, ako aj na celú dobu uzatvorenia školských a predškolských zariadení. Rodičia sa zároveň budú môcť pri čerpaní ošetrovného prestriedať.

Novelou sa rovnako upravuje zákon o službách zamestnanosti, ktorej cieľom je rozšírenie aktívnych opatrení na trhu práce o projekty na podporu a udržanie pracovných miest. Tieto opatrenia sa budú týkať hlavne zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 udržia pracovné miesta. Mimoriadnou situáciou sa v tomto prípade rozumie povinnosť prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť na základe uznesenia krízového štábu, ochrana zdravia zamestnancov, pokles odbytu a zákaziek alebo výpadok subdodávateľov.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak na tlačovej besede po rokovaní vlády vyhlásil, že má ísť o príspevky na mzdy zamestnancov a príspevky na minimálne odvody a ušlý príjem pre SZČO počas trvania mimoriadnej situácie a určený počet mesiacov po jej skončení. Príspevky budú nárokovateľné po splnení podmienok, ktoré určí vláda, a vyplácané z Európskeho sociálneho fondu, prípade štátneho rozpočtu SR.

Zmeny momentálne čakajú na podpis prezidentky SR.