×

Ďalšie úspešné prepojenie akademického a súkromného sektora

V rámci projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 3.0 agentúra SARIO zorganizovala 13. januára 2021 ďalší úspešný matchmaking firmy s univerzitou. Tentokrát agentúra sprostredkovala spoluprácu firmy BioX Technologies s Katedrou molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Firma a katedra sa vďaka prepojeniu s agentúrou plánujú spoločne zapojiť do výzvy Európskej vesmírnej agentúry a venovať sa výskumu rekonštrukcie DNA vplyvom radiácie. Tieto aktivity sú súčasťou snahy SARIO o diverzifikáciu národného hospodárstva a podporu inovácií a vedy a výskumu.  

SARIO bude v priebehu februára realizovať minimálne 5 ďalších matchmakingov medzi firmami a fakultami rôzneho zamerania.
V tomto akademickom roku sa do projektu zapojilo 20 firiem. 

Podľa renomovaných štúdií, EÚ a OECD a Svetovej banky konkurencieschopnosť ekonomiky v dynamicky sa rozvíjajúcom svete závisí od úzkeho prepojenia kľúčových inovačných aktérov ako sú univerzity a firmy.