×
06.07.2023

Delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

Delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

Návšteva delegácie podnikateľov a akademikov z Južnej Kórey na Slovensku sa uskutočnila v dňoch  28. júna až 2. júla 2023.

Pod záštitou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Veľvyslanectva SR v Soule a Honorárneho Konzulátu Kórejskej Republiky na Slovensku sa predstavitelia kórejských spoločností a vysokých škôl z oblasti robotiky a automatizácie mali možnosť bližšie zoznámiť s vysokoškolským, ako aj firemným prostredím u nás.

Delegácia zástupcov ôsmich kórejských robotických firiem a inštitúcii (Hanhwa Aerospace, Doosan Robotics, Neuromeka, Daliworks, Curexo, Brils, Rifa Asset Management, Vrillar) a jedného zástupcu kórejskej technickej univerzity (Yonsei University) postupne navštívila najvýznamnejšie technické vysoké školy v Bratislave, Žiline a Košiciach, pričom navštívila aj významné slovenské spoločnosti práve z oblasti automatizácie a robotizácie.

Počas misie boli zrealizované desiatky B2B rokovaní a viaceré stretnutia medzi akademickou a vedecko-výskumnou obcou, na ktorých boli dohodnuté modality budúcej spolupráce, ako napríklad  príprava dokumentu o vzájomnej spolupráci (MOU) medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STUBA) a Yonsei University, predovšetkým na úrovni vedecko-technickej spolupráce.

Kórejské univerzity a inštitúty prejavili veľký záujem o mobilitu slovenských študentov a doktorandov na kórejské technické univerzity (na báze predloženého projektu mobility predbežne predrokovaného s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a následne aj s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR (MŠVVaŠ SR).

Výsledkom cielenej podpory univerzít v oblasti prípravy špecialistov na robotiku by mali byť špičkoví odborníci v oblasti mechatroniky, technológovia, projektanti výrobných procesov a IT špecialisti so zameraním na robotiku, stabilizovaní pre slovenský trh práce pomocou štipendií, príležitostí na rozvoj, podnikateľských grantov a nenávratných študentských pôžičiek.

Návštevy predstaviteľov delegácie v spoločnostiach KIA Motors, Matador Púchov, Spinea či Photoneo potvrdili nevyhnutnosť osobných stretnutí a nadväzovanie priamych kontaktov z dôvodu reálneho riešenia potenciálnych spoločných  projektov.

Podnikateľská misia bola organizovaná v súlade s navrhovaným plánom Koncepcie robotickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou s cieľom dosiahnuť systematický rozvoj Priemyslu 4.0 (robotiky s prepojením na robotiku a umelú inteligenciu — AI) na Slovensku.