×
22.03.2023

Deň ESA na Slovensku

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), Slovenskou vesmírnou kanceláriou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskou vesmírnou agentúrou (European Space Agency — ESA) organizovali prvý ESA Deň na Slovensku s cieľom predstaviť spoluprácu s ESA a úspešné slovenské spoločnosti a projekty.

Konferencia sa konala 16. marca, nasledovala populárno-náučná akcia pre študentov a širokú verejnosť 17. marca.

V úvode podujatia s prejavmi vystúpili generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry Josef Aschbachera a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ján Horecký.

Inšpirujúce úspechy slovenských vedcov, inštitúcií a spoločností vo vesmírnom sektore boli prezentované širokej verejnosti, vrátane zástupcov ESA.

Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie predstavila slovenský vesmírny priemysel a svoje lokálne a medzinárodné aktivity. V diskusnom paneli sa predstavili reprezentatnti firiem, ktoré boli úspešné v ESA PECS projektoch: Spinea, Insar.sk, Geodeticca a CTRL, diskutovali o svojich skúsenostiach a víziách o budúcej spolupráci.

Počas populárno-náučnej akcie pre širokú verejnosť s názvom 'Dotkni sa vesmíru' sme privítali špeciálnych hostí — prvého slovenského astronauta Ivana Bellu, francúzskeho astronauta Jean-Pierre Haigneré, astrobiologičku Michaelu Musilovú, PhD. a bývalú stážistku v ESA Nicole Majsku.

Podujatie sa ukončilo diskusným panelom o príležitostiach vo vesmírnom sektore v košickom regióne, ktorý zahŕňal zástupcov Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Slovenskej akadémie vied a Technickej univerzity v Košiciach.

VIDEO ZÁZNAM

Stream populárno-náučnej akcie je k dispozícii na Facebook profile minedu.sk a tlačová konferencia na nasledovnom odkaze.