Deň ESA na Slovensku

streda, 22. marec 2023
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), Slovenskou vesmírnou kanceláriou, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) organizovali prvý ESA Deň na Slovensku s cieľom predstaviť spoluprácu s ESA a úspešné slovenské spoločnosti a projekty. Konferencia sa konala 16. marca, nasledovala populárno-náučná akcia pre študentov a širokú verejnosť 17. marca.

V úvode podujatia s prejavmi vystúpili generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry Josef Aschbachera a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ján Horecký.
Inšpirujúce úspechy slovenských vedcov, inštitúcií a spoločností vo vesmírnom sektore boli prezentované širokej verejnosti, vrátane zástupcov Európskej vesmírnej agentúry - ESA. Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie predstavila slovenský vesmírny priemysel a svoje lokálne a medzinárodné aktivity. V diskusnom paneli sa predstavili reprezentatnti firiem, ktoré boli úspešné v ESA PECS projektoch: SPINEA, Insar.sk, GEODETICCA a CTRL, diskutovali o svojich skúsenostiach a víziách o budúcej spolupráci.

Počas populárno-náučnej akcie pre širokú verejnosť s názvom "Dotkni sa vesmíru" sme privítali špeciálnych hostí: prvého slovenského astronauta Ivana Bellu, francúzskeho astronauta Jean-Pierre Haigneré, astrobiologičku Michaelu Musilovú, PhD. a bývalú stážistku v ESA Nicole Majsku. Podujatie sa ukončilo diskusným panelom o príležitostiach vo vesmírnom sektore v košickom regióne, ktorý zahŕňal zástupcov Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Slovenskej akadémie vied a Technickej univerzity v Košiciach.


Video 1.deň 
Video 2.deň 

Stream populárno-náučnej akcie je k dispozícii na tomto linku: https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/731346265365036/ a tlačová konferencia tu: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=601548808171741