×
19.07.2023

Druhý ročník slovenského inkubátora pre vesmírne startupy Demoday

Druhý ročník slovenského inkubátora pre vesmírne startupy Demoday

Od raketových motorov po VR simulácie — druhý ročník slovenského inkubátora pre vesmírne startupy ukázal pestrosť vesmírnej ekonomiky.

Bratislava, jún 2023 Priemyselná zložka Slovenskej vesmírnej kancelárie (SVK SARIO) usporiadala v rámci inkubačného projektu Spaceport_SK podujatie Demoday. Sedem tímov predstavilo širokú škálu projektov, ktoré ukázali budúcnosť slovenského vesmírneho priemyslu. 

Druhý ročník Demoday (slovenského inkubátora projektu Spaceport_SK), ktorý organizovala Slovenská vesmírna kacelária SARIO, aktívne podporil rozvoj lokálneho vesmírneho ekosystému. Projekt spája technické učňovstvo a workshopový program na podporu biznisových zručností. Jeho cieľom je podporiť nové startupy a inovácie vo vesmírnom priemysle.

Na Demoday predstavilo 7 tímov projekty ilustrujúce rozmanitosť slovenského vesmírneho priemyslu. Tímy priniesli riešenia v oblastiach, ako napr. vývoj raketových motorov, bezpilotných klzákov, virtuálnej a rozšírenej reality, aplikácií na inteligentné monitorovanie vesmírneho odpadu alebo autonómneho pestovania rastlín. Porota hodnotila o.i. vytvorenie funkčného prototypu, prepojenie s vesmírnymi technológiami, inovatívnosť, udržateľnosť projektu, ako aj to, či projekt rieši reálny problém.

Víťazom tohto ročníka sa stal tím Straton, ktorý pracuje na zostrojení plne autonómneho bezpilotného klzáku, ako návratového modulu aerologických sond zo stratosféry. Ich projekt si vyslúžil cenu od Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a Innovlab Košice.

Tím Space Wardens získal ocenenie za najväčší pokrok počas inkubácie za ich projekt zaoberajúci sa monitorovaním vesmírneho odpadu. Udelená bola aj špeciálna cena Mladý talent sponzorovaná porotou v zložení Nalgoo, 3IPK a Zero Gravity Capital, ktorú získal projekt zameraný na vývoj raketového motora od Slovak Aerospace Technologies. 

Tím Slovenskej vesmírnej kancelárie na SARIO už teraz pripravuje ďalšie inkubačné projekty a hackathon, kde si účastníci budú môcť založiť tím a vymyslieť vlastný vesmírny projekt. Práve takto začali mnohé z projektov prezentovaných na Demoday. Boli vytvorené počas hackathonov CASSINI a Act In Space, ktoré organizovala SVK SARIO. 

Za spoluprácu ďakujeme univerzitným inkubátorom, investorom a partnerom zo súkromného sektora, Európskej vesmírnej agentúre, EUSPA, Space Foundation a Thales Alenia Space.