×
18.09.2023

The First Slovak–Latin American and the Caribbean Business Forum

The First Slovak–Latin American and the Caribbean Business Forum

Dňa 12. septembra 2023 sa v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) uskutočnilo The First Slovak–Latin American and the Caribbean Business Forum (Prvé Slovensko–latinskoamerické a karibské obchodné fórum). 

Podujatie otvorila Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVEZ a Egon Zorád, riaditeľ Odboru zahraničného obchodu SARIO. Po otvorení nasledovala panelová diskusia, zameraná na rôznorodé témy týkajúce sa možností spolupráce a vzájomného obchodu, napríklad ako kultúrne rozdiely krajín ovplyvňujú podnikanie, aké sú momentálne rozvíjajúce  sa sektory daných krajín, možnosti pre zahraničných podnikateľov atď.

Hosťami podujatia boli zástupcovia Veľvyslanectva Brazílie v SR, Veľvyslanectva Argentíny vo Viedni, Veľvyslanectva Čile vo Viedni, Veľvyslanectva Kubánskej republiky v SR, Veľvyslanectva Mexika vo Viedni a Veľvyslanectva Kolumbie vo Viedni.

The First Slovak–Latin American and the Caribbean Business Forum

Počas panelovej diskusie panelisti rozprávali o dynamických a rastových sektoroch v Latinskej Amerike, akými sú zelené technológie, digitálna infraštruktúra či smart city. Tiež rozoberali tému schém investičnej pomoci zo strán jednotlivých národných štátov Latinskej Ameriky.

Kľúčovou častou biznis fóra boli rokovania slovenských spoločností so zahraničnými predstaviteľmi vyššie spomenutých krajín, ktoré nasledovali po panelovej diskusii. Obchodného fóra sa zúčastnilo 47 slovenských podnikateľských subjektov a zástupcovia z veľvyslanectiev 6 krajín Latinskej Ameriky, ktoré mali celkovo 77 G2B stretnutí medzi slovenskými firmami a ich náprotivkami.

The First Slovak–Latin American and the Caribbean Business Forum

Zástupcovia slovenských firiem využili tak isto možnosť rokovať s predstaviteľmi Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), Eximbanka SR a SARIO.