Fórum o investičnej pomoci v Košiciach

Dňa 30. januára sa v Univerzitnom vedeckom vedeckom technickom parku  Technicom v Košiciach uskutočnil seminár o investičnej pomoci organizovaný Britskou obchodnou komorou v Slovenskej republike.
Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Rastislav Chovanec s prezentáciou o novinkách v oblasti štátnej investičnej pomoci.

Agentúru SARIO na fóre zastupoval senior konzultant Odboru investičných projektov Oto Pisoň, ktorý účastníkom predstavil Inovačné služby SARIO, zamerané na podporu implementácie inteligentného priemyslu.

Za súkromný sektor vystúpil Frank Stephan-Hardth, CFO T-Systems Slovakia, ktorý hovoril o skúsenostiach spoločnosti so štátnou pomocou a jej vplyve na rozvoj tohto úspešného košického centra služieb.

Po oficiálnom programe nasledoval neformálny networking a recepcia spojená s priblížením dvadsaťročného pôsobenia Britskej obchodnej komory na Slovensku a predstavením jej nových členov.