Inovačný deň v SPP

streda, 05. február 2020
Agentúra SARIO zorganizovala dňa 22. januára 2020 Inovačný deň pre SPP, a.s. s cieľom predstaviť relevantným zástupcom spoločnosti slovenské technologické firmy, v spolupráci s ktorými môže spoločnosť zlepšiť a inovovať svoje služby.

SPP je najväčším poskytovateľom energetických služieb a energetickým dodávateľom na Slovensku obsluhujúcim viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Vzhľadom na strategický cieľ stať sa moderným energetickým koncernom má vedenie SPP eminentný záujem rozširovať svoje aktivity a zároveň zefektívňovať a zlepšovať kvalitu svojich služieb, čoho dôsledkom bol aj proaktívny záujem sekcie rozvoja podnikania SPP o Inovačné služby SARIO.
Výsledkom vzájomnej komunikácie a príprav bolo práve predmetné inovačné podujatie, na ktorom si zodpovední vedúci predstavitelia, ako aj ďalší zamestnanci SPP, vypočuli prezentácie zástupcov celkovo 12 slovenských technologických spoločností, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia v oblastiach Smart Home, Energy Storage & Efficiency, AI & Data Mining a UX Design.

Cieľom pilotnej edície podujatia bolo ukázať, že aj na Slovensku existujú riešenia, vďaka ktorým môže SPP zlepšiť svoje fungovanie a komunikáciu so zákazníkmi. Tento cieľ sa podarilo naplniť, keďže prvotné rokovania o ďalšej spolupráci s viacerými z prezentujúcich firiem už prebiehajú. Veríme preto, že takýto formát spolupráce bude mať pokračovanie a stane sa tiež inšpiráciou pre ďalšie energetické spoločnosti, ktorým SARIO môže v rámci svojich Inovačných služieb predstaviť ďalšie slovenské technologické spoločnosti.

Inovačný deň bol zakončený návštevou unikátneho Slovenského plynárenského múzea, ktoré sa nachádza priamo v priestoroch SPP.