Inovačný seminár SARIO pre MINEBEA

utorok, 27. marec 2018
Agentúra SARIO zorganizovala 22. marca 2018  inovačný seminár zameraný na podporu R&D aktivít technologického centra spoločnosti Minebea Slovakia. Podujatie sa konalo v nadväznosti na úspešné konzultácie agentúry SARIO pri etablovaní výrobnej prevádzky a technologického centra MinebeaMitsumi v Košiciach.Cieľom seminára bolo podnietiť vývoj technologického centra v Košiciach, predstaviť spoločnosti Minebea najrelevantnejších partnerov z akademickej, súkromnej a verejnej sféry a navrhnúť konkrétne kroky a smerovanie ďalších inovatívnych aktivít spoločnosti Minebea na Slovensku.

Slovenské subjekty predstavili svoje projekty a riešenia pre vybrané okruhy, ako sú cloudové robotické platformy, bezvibračné motory, „digitálne dvojča“, zber a hodnotenie „big data“ pri autonómnych/kolaboratívnych robotických riešeniach, ako aj automatizačné riešenia pri výrobe ložísk.Cieľom agentúry SARIO je nadviazať na túto úspešnú spoluprácu a usporiadať pre Minebeu ďalší dedikovaný workshop, tentokrát venovaný výlučne spoločnostiam, ktoré poskytujú automatizačné, robotizačné a optimalizačné riešenia výrobných procesov.

Uvedené aktivity sú zároveň súčasťou novo formujúcej sa inovatívnej agendy Agentúry SARIO, so zámerom lákať investície s vyššou pridanou hodnotou na Slovensko a poskytnúť možnosť inovatívnym slovenským spoločnostiam zapojiť sa do dodávateľských reťazcov klientov SARIO.