Inovačný sourcing pre Mitsubishi Corporation

štvrtok, 29. november 2018
Dňa 21. novembra 2018 organizovala agentúra SARIO na svojej pôde sourcing pre Mitsubishi Corporation v rámci poskytovania nových inovatívnych služieb.

Inovačný sourcing bol zameraný na obchodné partnerstvá a kapitálové vstupy, ktorých cieľom je zapojiť slovenské technologické spoločnosti do hodnotových a dodávateľských reťazcov japonského konglomerátu.

Mitsubishi Corporation, zastupujúca vyše 1500 entít, si z pripraveného zoznamu spoločností  nakoniec  vybrala 5 slovenských firiem,  ktoré na tomto  pracovnom stretnutí  dostali možnosť  predstaviť svoje unikátne technológie a riešenia. Prezentovali sa najnovšími trendami v oblasti navigačných systémov, alternatívnych spôsobov mobility, Industry 4.0
ale aj inováciách v baníctve a hĺbkových vrtoch.

Agentúra SARIO postupne rozširuje portfólio svojich inovačných služieb, ktoré boli doposiaľ zamerané primárne na optimalizačné riešenia v oblasti Industry 4.0 na Slovensku.

Od nového roka plánuje SARIO škálovať túto službu zapájaním väčšieho množstva významných klientov a spoločností  z rôznych odvetví a zároveň identifikáciou ďalších, nových slovenských inovatívnych spoločností, ktorým  chce pomôcť v rámci inovačných služieb rozvíjať podnikanie na zahraničných trhoch.