Investičné fórum v Chorvátsku

pondelok, 17. máj 2010
Záhreb

 

Predstavitelia Sekcie zahraničného obchodu SARIO sa zúčastnili v dňoch 13 -14. mája 2010 na výročnej konferencii Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Chorvátsku, ktorej súčasťou bolo investičné fórum.
Podujatie sa konalo za účasti vysokých predstaviteľov chorvátskej vlády, bankových a finančných inštitúcii, reprezentantov ministerstiev, agentúr a privátnych podnikateľských subjektov.
Host Invesment Forum otvoril prezident EDBR Thomas Mirow a chorvátska premiérka Jadranka Kosor.

 

Fórum poskytlo účastníkom aktuálne informácie o ekonomickom a investičnom prostredí Chorvátska, vrátane investičných  príležitostí. Panelové diskusie boli venované témam:  Investičné príležitosti v Chorvátsku; Rozvoj infraštruktúry; Projekty v oblasti ochrany životného prostredia a Projekty v oblasti turizmu.

 

Celkovo bolo prezentovaných viac ako 100 projektov, ktoré vytvárajú príležitosť pre kooperáciu  domácich a zahraničných podnikateľských subjektov .
Pre slovenské firmy sa na základe prezentovaných informácií vytvára perspektíva kooperácie v nasledujúcich projektoch: výstavba infraštruktúry prístavu  Split; výstavba kanála Sáva – Dunaj; výstavba terminálu letiska Záhreb; výstavba kongresového centra v Záhrebe; výstavba hydroelektrární na rieke Sáva; projekty v oblasti odpadového hospodárstva; projekty v oblasti výroby energie pomocou fotovoltaických článkov; projekty v oblasti výstavby obchodných a turistických centier.  

 

Zástupcovia Sekcie zahraničného obchodu SARIO pokračovali rokovaniami o možnosti rozšírenia obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami so štátnou tajomníčkou Ministerstva hospodárstva, práce a podnikania  v Chorvátskej republike Natašou Vujec, ako aj s partnerskou agentúrou APIU a vybranými chorvátskymi subjektmi zo sektorov  energetiky, elektrotechniky a strojárstva. Účelom stretnutia bolo rozpracovať možnosti vstupu slovenských subjektov do konkrétnych projektov, pripraviť podmienky pre prezentáciu nových vyššie uvedených kooperačných možností  počas IV. Slovenskej kooperačnej burzy v dňoch 9.-10.11. 2010 v Nitre. Priestor, ktorý sa otvára  pre rozpracovanie uvedených foriem hospodárskej spolupráce je významnou prioritou v oblasti stratégie a aktivít agentúry SARIO, ale aj chorvátskych partnerských inštitúcií - Ministerstva hospodárstva, práce a podnikania, Veľvyslanectva Chorvátskej republiky  v Slovenskej republike a agentúry APIU.

 

Viac informácií o projektoch pre Slovenských podnikateľov ...