×
21.09.2023

Investičný seminár pre japonské spoločnosti v Tokiu

Investičný seminár pre japonské spoločnosti v Tokiu

12. septembra 2023 sa v Tokiu konal investičný seminár s názvom 'Developing your business in Slovakia' zameraný na automobilový a elektrotechnický sektor, ako aj na sektor ICT Slovenskej republiky. Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Tokiu s cieľom predstaviť investičné príležitosti SR potenciálnym japonským investorom. 

Investičný seminár otvoril ekonomický diplomat Roman Hauser, ktorý účastníkom priblížil pôsobenie japonských spoločností na Slovensku a zároveň zdôraznil kontinuálny potenciál rozvoja vzájomných vzťahov oboch krajín.

Na úvodné slovo Romana Hausera nadviazali senior konzultantky odboru investičných projektov agentúry SARIO Simona Jurkovičová a Stanislava Plascencia Lubinová, ktoré zástupcom približne 40 japonských spoločností predstavili okrem vyššie spomínaných sektorov aj slovenské podnikateľské prostredie s dôrazom na investičné príležitosti, investičnú pomoc a ďalšie podporné mechanizmy zo strany štátu, 'success stories' úspešne etablovaných japonských spoločností, ako aj služby agentúry SARIO.

Investičný seminár pokračoval prezentáciou Rya Kobu, riaditeľa pre globálnu stratégiu agentúry JETRO (Japonská agentúra pre rozvoj investícií a zahraničného obchodu).

Vo svojej prezentácii priblížil trendy japonských investorov etablovaných v Európe (napr. reštrukturalizácia dodávateľských reťazcov, smerovanie k zeleným technológiám, atď.), ďalej sa venoval výzvam, ktorým japonskí investori v Európe čelia, a v neposlednom rade vyzdvihol komparatívne výhody Slovenska z perspektívy japonských investorov.

Manuel Hubert z Európsko-japonského centra pre priemyselnú spoluprácu  (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) predstavil služby, ktoré táto organizácia ponúka japonským spoločnostiam pri ich vstupe na európsky trh (napr. internacionalizácia japonských SMEs, účasť na veľtrhoch a výstavách, hľadanie business partnerov). 

Toto podujatie zakončil výborným príkladom success story Takashi Kamioka, riaditeľ oddelenia kvality japonskej spoločnosti MinebeaMitsumi. Minebea Slovakia úspešne pôsobí na Slovensku už od roku 2016 a v Košiciach momentálne zamestnáva približne 1 400 ľudí.

Takashi Kamioka konštatoval, že firma je na Slovensku mimoriadne spokojná, konkrétne vyzdvihol silnú podporu zo strany štátu, ďalej kvalitu, odbornosť a kvalifikovanosť pracovnej sily, rovnako medzi pozitívami spomenul členstvo v Eurozóne a dopravnú infraštruktúru.

Účastníci podujatia mali vďaka investičnému semináru možnosť získať komplexný prehľad o investičných príležitostiach na Slovensku a nadviazať nové kontakty počas networkingu v priestoroch Delegácie EÚ – Europa House, kde sa samotné podujatie konalo.

Okrem investičného seminára Simona Jurkovičová a Stanislava Plascencia Lubinová počas pracovnej cesty v Tokiu absolvovali stretnutia s piatimi japonskými spoločnosťami, ktoré sú úspešne etablované na Slovensku.

Cieľom diskusie bolo získať informácie o stratégii a potenciálnych expanzných plánoch v ich slovenských pobočkách, zhodnotenie doterajšej spolupráce s agentúrou SARIO, a rovnako vyjadriť kontinuálnu podporu  zo strany štátu. 

V neposlednom rade prebehlo stretnutie s potenciálnym investorom, ktorý si na Slovensku hľadá dodávateľa technológie pre svoj európsky výrobný závod a s japonskou bankou, ktorá si v Európe zakladá investičný fond.

Fotografie: Stanislav Kogiku