×
02.10.2023

Kenská obchodná delegácia na Slovensku

Kenská obchodná delegácia na Slovensku

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zorganizovala v dňoch 18. – 20. september prijatie delegácie z Kene na Slovensku. Recipročné prijatie kenskej obchodnej delegácie v SR predstavovalo ďalší krok v rozvoji obchodných vzťahov s Kenskou republikou, ktorému predchádzali dve podnikateľské misie SARIO do tejto východoafrickej krajiny v rokoch 2022 a 2023.

Zámerom kenskej delegácie bol prieskum slovenského trhu s cieľom identifikácie nových riešení prevažne v sférach zdravotníctva, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, stavebného priemyslu a bezpečnosti, ale aj prehĺbenie bilaterálnych vzťahov, ktoré si dlhodobo udržiavajú pozitívnu rastovú tendenciu. 

Kenská obchodná delegácia na Slovensku

Kenská delegácia bola vedená guvernérom regiónu Kilifi, pánom Gideonom M. Mung'arom, ktorého sprevádzali jeho vysokopostavení zástupcovia pre zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, financie a obchod. V rámci delegácie bol prítomný taktiež zástupca Kenskej aliancie súkromného sektora (KEPSA), pán Timothy Odongo, sprevádzaný generálnym riaditeľom kenskej bezpečnostnej spoločnosti InterCity Security. 

Na Slovensko-kenskom obchodnom fóre (18. september, Hotel Devín, Bratislava) sa okrem vyššie uvedených hostí zúčastnila taktiež veľvyslankyňa Kenskej republiky vo Viedni, pani Mary Mugwanja a honorárny konzul Slovenskej republiky v Tanzánii, pán Moustafa H. Khataw. 

Slovenská strana bola na fóre reprezentovaná generálnym riaditeľom SARIO, Róbertom Šimončičom, generálnou riaditeľkou Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce MZVaEZ, Luciou Kišš, zástupkyňou veľvyslankyne Slovenskej republiky v Nairobi, Charlotte Matušovou, ako aj zástupcami EXIMBANKY SR. 

Kenská obchodná delegácia na Slovensku

Na Slovensko-kenskom obchodnom fóre sa zúčastnilo vyše 25 slovenských spoločností, vrátane zástupcov mimovládneho sektoru, implementujúceho projekty v Keni v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Podujatie bolo prínosom nielen pre spoločnosti, ktoré sú v teritóriách východnej Afriky už etablované a ktoré tak rozšírili svoju sieť kontaktov, ale takisto pre firmy, pre ktoré sa jedná o nový trh a predmetné fórum pre ne predstavovalo prvú príležitosť na oboznámenie sa s daným regiónom. 

Kenská obchodná delegácia počas nasledovných dní navštívila osobne taktiež viacero slovenských spoločností menovite POLLÁK ŠAĽA s.r.o., GRIZZLY s.r.o., CERAMIC HOUSES EU, s.r.o., JokerTrike s.r.o., POWERFUL MEDICAL s. r. o., AGEMSOFT, a.s. a LYNX s.r.o., ktoré kenským zástupcom odprezentovali svoje aktivity a prejednali možnosti spolupráce s cieľom etablovania sa na kenskom trhu.

Kenská obchodná delegácia na Slovensku

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu plánuje aj naďalej zintenzívňovať spoluprácu s východoafrickými krajinami, prostredníctvom prijatí zahraničných delegácií v Slovenskej republike, ako aj organizáciou ďalších podnikateľských misií do predmetných krajín subsaharskej Afriky.