Know-how švajčiarskeho trhu

utorok, 12. október 2021

DOING BUSINESS IN SWITZERLAND: SWISS MARKET KNOW-HOW
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Berne (Švajčiarsku) a švajčiarskou biznis entitou PRODIGO Sàrl organizovala dňa 7.10. 2021 o 10:00 tematický webinár s bezplatnými online konzultáciami pod názvom DOING BUSINESS IN SWITZERLAND: SWISS MARKET KNOW-HOW.

Po úvodných slovách Natálie Barinkovej, zástupkyne riaditeľa Odboru zahraničného obchodu agentúry SARIO a J.E. pána Alexandra Micovčina, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky pre Švajčiarsko a Lichtenštejnsko, nasledovali odborné vstupy od pani Lindy Kapustovej Helbichovej, ekonomickej diplomatky a prvej tajomníčky Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne a pána Michela Patteeta, zástupcu švajčiarskej entity PRODIGO Sàrl.

Počas odborných vstupov zaznelo mnoho zaujímavých aspektov týkajúcich sa vstupu na švajčiarsky trh vrátane obchodných bariér a náležitostí, s ktorými sa musia podnikatelia stretávať, keďže Švajčiarsko nie je členom Európskej únie. Významnou informáciou boli aj možnosti založenia spoločností v Švajčiarsku, daňový system či reštrikčné opatrenia z dôvodu COVID-19. Počas webinára odzneli aj fakty a údaje týkajúce sa celkovej ekonomickej kondície krajiny, možnosti pre slovenské spoločnosti či praktické rady pre slovenských podnikateľov, ktorí chcú vstúpiť na tento trh.

Švajčiarsko je skvelým “testovacím” trhom pre slovenské spoločnosti, keďže susedí s Nemecko, Talianskom a Francúzskom, najväčšími európskymi ekonomikami a z dôvodu multinárodnostného zloženia môže byť umiestnenie produktu práve na švajčiarsky trh zaujímavým pre potreby zistenia preferencií nielen miestneho trhu, ale aj veľkých európskych národných ekonomík. Webináru sa zúčastnilo celkovo 29 zástupcov slovenských spoločností predovšetkým zo sektora IKT, marketingu, consultingu, výroby potravín či strojárstva.


 
V druhej polovici dňa  sa uskutočnili pre záujemcov online konzultácie s entitou PRODIGO Sàrl či s ekonomickou diplomatkou, pani Kapustovou Helbichovou. Celkovo sa uskutočnilo 7 online konzultácií, išlo predovšetkým o praktické a rady informácie ohľadne vstupu na švajčiarsky trh.


 
V prípade záujmu si môžete webinar prehrať na tomto linku. Webinár sa uskutočnil v anglickom jazyku. 

------

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v priebehu posledných rokov výrazne posilnila vzdelávacie aktivity pre slovenské spoločnosti v oblasti podpory exportu organizovaním tematických seminárov. Taktiež v čase mimoriadnych opatrení COVID19, doplnila do portfólia ponúkaných služieb aj novú online platformu -  webináre.
Odbor zahraničného obchodu v spolupráci s významnými  hosťami reagujú  na aktuálne trendy a otázky v zahranično-obchodnej politike.


V prípade, že máte námet na zaujímavú tému webinára/seminára, napíšte nám na trade@sario.sk