Konferencia Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu

utorok, 23. marec 2010
SARIO

Výskum, vývoj a inovácie - to boli azda najviac skloňované slová na konferencii s názvom „Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu“, ktorá sa uskutočnila na pôde Ministerstva hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, Zväzom priemyslu Slovenska, ZAP SR a ďalších spoluorganizátorov, medzi ktorými bola aj agentúra SARIO.
Na konferencii odznelo viacero zaujímavých prednášok, ktoré boli smerované na pomoc a rozvoj oblasti výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku, čo sú budúce kľúčové faktory konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle. Na konferencii vystúpil minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek na tému Obnovy ekonomického rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, kde okrem iného prezentoval zámer podpory klastrov na Slovensku. „Klastrové iniciatívy sú jedným z možných nástrojov pomoci malým a stredným podnikom, ktoré tvoria drvivú väčšinu podnikov na Slovensku“ - uviedol vo svojom príspevku riaditeľ Automobilového klastra Štefan Chudoba. Z pohľadu zabezpečenia budúcnosti konkurencieschopnosti slovenského priemyslu hovoril prezident Združenia automobilového priemyslu Jozef Uhrík, ktorý zdôrazňoval potrebu inovácií výrobkov, výrobných procesov zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily.
Agentúru SARIO na konferencii zastupoval Vladimír Švač, ktorý sa tejto problematike dlhodobo venuje. Prezentoval doterajšie snahy a aktivity agentúry SARIO pri lákaní zahraničných investícií do výskumu a vývoja na Slovensku a zároveň ponúkol univerzitám, výskumných inštitúciám a ďalším výskumno-vývojovým organizáciám spoluprácu najmä pri zviditeľňovaní Slovenska v oblasti R&D smerom k zahraničným investorom.