Memorandum o spolupráci medzi agentúrou SARIO a Košickým samosprávnym krajom

pondelok, 29. marec 2010
Košice

Za účasti generálneho riaditeľa SARIO Juraja Kiesela a predsedu VÚC Košice Zdenka Trebuľu bolo v priestoroch Košického samosprávneho kraja slávnostne podpísané Memorandum o spolupráci medzi oboma inštitúciami. „Význam tohto aktu nie je v tom, že by sa dátumom uvedenia memoranda do života naštartovala spolupráca agentúry SARIO s VÚC Košice, ale tento akt bude viesť k zreálneniu komunikácie a otvoreniu spoločných prístupov pri riešení problematiky prílevu investícií a podpory exportných aktivít subjektov Košického samosprávneho kraja“,  odpovedal na otázku novinárskej obce predseda VÚC Košice Zdenko Trebuľa. Generálny riaditeľ agentúry SARIO Juraj Kiesel predstavil počas tlačovej besedy súvisiacej s potvrdením memoranda spustenie inovovanej webovej stránky agentúry SARIO, na ktorej „ priamym prepojením s portálom VUC Košice, ale aj ostatných samosprávnych krajov bude možné ponúkať investorom on-line informácie o aktuálnej ponuke investičných projektov a penzum informácii o spolupráci medzi VÚC a agentúrou SARIO.“

Juraj Kiesel a Zdenko Trebuľa na záver konštatovali, že toto memorandum snáď nemalou mierou prispeje k hospodárskemu rozvoju Košického regiónu a v nadväznosti na dobudovanie cestnej infraštruktúry bude mať kladný vplyv na prílev investícií do tohto samosprávneho kraja.