Memorandum o spolupráci s VÚC Nitra

streda, 07. apríl 2010
Nitra

Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a nitrianskym Vyšším územným celkom (VÚC) podpísal generálny riaditeľ SARIO Juraj Kiesel s predsedom VÚC Nitra Milanom Belicom.
Nitriansky samosprávny kraj sa tak stal štvrtým VÚC (po Trnave, Prešove a Košiciach), ktorý má s agentúrou SARIO zmluvne spečatený vzťah v oblasti podpory investícií a vytvárania výrobno – exportných kooperácií v rámci regiónu.
„Ide o logické vyústenie doterajšej veľmi dobrej spolupráce medzi našim VÚC a agentúrou SARIO“ – povedal po podpise Memoranda predseda nitrianskeho VÚC Milan Belica a dodal, že Nitriansky samosprávny kraj sa po dlhom čase dostal pod celoslovenský priemer v nezamestnanosti: „Pokles nezamestnanosti je možné dosiahnuť predovšetkým vďaka novým investíciám a my máme záujem hlavne o investície z vyššou pridanou hodnotou“ – vyhlásil Milan Belica.
Generálny riaditeľ SARIO počas rokovania informoval o novej metodike práce Agentúry s investormi a regiónmi, v rámci ktorej je v prvej fáze naplánované vzájomné prelinkovanie webových stránok s ponukami investičných a exportných príležitostí medzi agentúrou SARIO a jednotlivými VÚC. Na základe ponuky zo strany regiónov potom SARIO zorganizuje rokovania investorov priamo v konkrétnom regióne. „Ak to z časového hľadiska nebude možné, tak pripravíme v agentúre SARIO videokonferenciu, v rámci ktorej budú na diaľku rokovať investori s kompetentnými predstaviteľmi vybraného regiónu o reálnych možnostiach investovania“ – doplnil informáciu Juraj Kiesel a zároveň ponúkol nitrianskemu VÚC úlohu „pioniera“ v tejto oblasti: „Podľa našich informácií má nitriansky VÚC veľmi dobre rozpracovanú databázu investičných príležitostí, čo je prvým predpokladom na aplikáciu našej novej metodiky práce s investormi a regiónmi“ – konštatoval Juraj Kiesel.