Misia japonských spoločností na Slovensku

pondelok, 11. november 2019
Vyspelosť slovenského investičného prostredia pre japonský trh 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Japan External Trade Organization (JETRO) zorganizovala v dňoch 21. - 23. októbra 2019 podnikateľskú misiu japonských spoločností po Slovenskej republike. Misia sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva a priemyslu Japonska a pozostávala z generálnych riaditeľov významných japonských spoločností pôsobiacich v automobilovom, v leteckom, elektrotechnickom priemysle a v bankovníctve.

Cieľom misie bolo poukázať na inovatívnu vyspelosť a investičný potenciál Slovenska

Roadshow sa začala v Košiciach, kde predseda košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka privítal japonskú delegáciu. Zástupcovia japonských spoločností mali možnosť vypočuť si prezentáciu o  ekonomickom prostredí na Slovensku od Andrey Mihaličkovej (SARIO), osobitosti Košického kraja predstavil Juraj Seman (KSK).

Bodom programu bola aj ukážka úspešnej japonskej investície na Slovensku, ako aj jej pokračujúcej expanzie spoločnosti MinebeaMitsumi, ktorej fabriku mala delegácia možnosť navštíviť. Záverom programu v Košiciach bola demonštrácia kvality vzdelania na Slovensku pod garanciou Technickej Univerzity v Košiciach a jej výskumno-vývojových pracovísk. Delegácii bola poskytnutá možnosť networkingu so slovenskými inovatívnymi spoločnosťami z Košického regiónu. 
 
Z Košíc sa delegácia presunula do Popradu, do fabriky Whirpoolu v podtatranskom regióne. Závod sa v posledných rokoch zameral na zavádzanie riešení podporujúcich digitálny zber dát a ich využitie. Najmä vďaka týmto iniciatívam bol popradský závod vybraný v roku 2017 ako jeden z dvoch pilotných (druhý Cleveland – USA) v rámci vývoja pilotných riešení Industry 4.0 pre Whirlpool Corporation.

Po odprezentovaní továrne samotným vedením fabriky mali zástupcovia japonských spoločností príležitosť prezrieť si aj pracovné priestory a výrobné technické vymoženosti fabriky, ktorú pomohla zmodernizovať jedna z popredných slovenských inovatívnych spoločností zo Žiliny, spoločnosť CEIT, ktorú táto delegácia v nasledujúci deň navštívila. CEIT podobne ako Košická Technická Univerzita poukázal, ako veľmi dôležité je disponovať talentom na technických a odborných školách, nakoľko iniciatíva ich nápadov je zakorenená na akademickej pôde technickej univerzity v Žiline a ich technické a logistické riešenia prenikajú za hranice našej krajiny.
 
Poslednou zastávkou roadshow sa stala Bratislava, kde sa k japonským spoločnostiam pridal osobne japonský štátny tajomník ministerstva hospodárstva obchodu a priemyslu Shuji Miyamoto. Počas dňa prebiehal nielen neformálny networking , ale možnosť odprezentovať sa mali inovatívne slovenské spoločnosti tentokrát z Bratislavského kraja. Za doprovodu japonského štátneho tajomníka nasledovala návšteva slovenskej inovatívnej spoločnosti, svetového lídra v oblasti cyber security, ESET. 

Na záver pracovnej cesty mali japonskí podnikatelia možnosť zúčastniť sa medzinárodného matchmakingového podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019 a rokovať so slovenskými firmami.
 
Nastávajúci rok bude symbolizovať 100. výročie slovensko-japonských bilaterálnych vzťahov, a preto snaha budovať užšie vzťahy s Japonskom aj po stránke biznisu bude nielen potrebná, ale aj vzájomne vyhľadávaná.