×

Možnosti spolupráce s Izraelom

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala  webinár pod názvom „Možnosti spolupráce s Izraelom, príležitosti pre inovatívne spoločnosti a start-upy“, ktorý sa  uskutočnil 30. októbra  2020.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 40 spoločností  z rôznych sektorov, pričom najviac boli zastúpené sektory ako ITC, robotika/automatizácia, inovatívne a smart technológie, aerospace, ale aj elektronika, OZE a potravinársky priemysel.

Webinár, ktorý sa uskutočnil cez on-line  aplikáciu ZOOM  si kládol za cieľ objasniť účastníkom najmä konkrétne otázky ohľadom možnosti a príležitosti k prieniku na izraelský trh, aké sú k dispozícii pre slovenské podnikateľské subjekty, ako môžu  participovať  na rôznych projektoch, prípadne ako si vyhľadať vhodného partnera v Izraeli.
Všetky tieto tematické okruhy, ako aj konkrétne otázky účastníkov počas webinára  objasnili hlavní panelisti , ktorí prijali pozvanie na webinár :
  • Matej Kereš, ekonomický diplomat na ZÚ SR v Tel Avive
  • Dominika Dobrovičová, zástupkyňa Veľvyslanectva Izraela v SR
  • Miloš Bikár, inovačný diplomat SR v Izraeli v období 2019 - 2020
Ako vyplynulo z viacerých spätných väzieb od účastníkov, webinár poskytol  obsahovo veľmi užitočný, odborne veľmi fundovaný  informačný obsah . Vďaka renomovaným panelistom a ich  skúsenosťami priamo z teritória,  dal webinár konkrétne odpovede na otázky účastníkov  a poskytol im cenné informácie a návody, ako sa orientovať a úspešne etablovať na náročnom izraelskom trhu. 

Zároveň  pre SARIO  webinár  predstavoval možnosť,  identifikovať nové podnikateľské subjekty , ktoré o toto teritórium  prejavujú záujem a detailnejšie sa oboznámiť  s agendou, ktorú pri prieniku na toto teritórium riešia.