×

Nové príležitosti obchodnej spolupráce pre slovenské firmy - Slovenská kooperačná burza

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 13. novembra 2018 organizovala jedno z najväčších medzinárodných B2B podujatí na Slovensku - Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2018 (SKB) už tradične pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Burza poskytla príležitosť nájsť si  nových obchodných partnerov 174 firmám zo Slovenska a 19 krajín sveta.
Slovenská kooperačná burza sa zamerala na nové vývojové trendy v inováciách, automatizácie a robotizácie aj v línii spolupráce krajín V4. V rámci odborného programu účastníci hovorili o strategickom smerovaní priemyslu krajín V4, konkurencieschopnosti priemyslu vo vzťahu k inováciám, robotizácií, automatizácii ako aj o nových konceptoch mobility v rámci firiem a priemyslu.
 
„Moderné technológie, inovácie, robotizácia sa stali súčasťou našich životov. Slovensko v tomto trende vôbec nezaostáva. Investície do vedy a výskumu sa od roku 2006 zdvojnásobili a odvtedy rastú každým rokom o 15 percent. Môže za to nielen kvalifikovaná pracovná sila, ktorú na Slovensku máme. Je to aj vďaka prostrediu, ktoré vytvárajú slovenské firmy špecializujúce sa na smart priemysel,“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

Účastníkom podujatia sa z pracovnej cesty v Kazachstane prihovoril Minister hospodárstva SR Peter Žiga. 

 
Prioritou sa na Slovensku stáva zavádzanie automatizácie a digitálnej výroby. Vláda prijala akčný plán na podporu inteligentného priemyslu na Slovensku. Vytvárajú sa tak podmienky pre rozvoj slovenského priemyslu, ktorý bude reagovať na globálne digitálne trendy s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť podnikov.
 
„Ministerstvo hospodárstva považuje Slovenskú kooperačnú burzu za strategickú aktivitu pri podpore pro-exportných aktivít. Vnímame toto podujatie ako jednu z foriem podpory slovenských firiem v ich snahe preniknúť a uspieť na zahraničných obchodných trhoch. Slovenským spoločnostiam prináša možnosť nájsť si nové exportné a obchodné možnosti v zahraničí a preniknúť tak na globálne trhy; zahraničným účastníkom zase predstavuje Slovensko, jeho obchodný a investičný potenciál, poskytuje platformu na nadviazanie nových kontaktov s domácimi spoločnosťami za účelom budúcej spolupráce a partnerstva práve v oblasti inovácií, robotizácie a automatizácie. Som nesmierne rád, že toto úspešné podujatie každým ročníkom zintenzívňuje svoj význam v radoch podnikateľskej verejnosti a prináša množstvo výziev a príležitostí pre slovenskú ekonomiku,“ povedal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz.
 
Na podujatí Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 sa zúčastnilo 174 firiem z 19 krajín sveta. Účastníci nadväzovali kontakty a spoluprácu na 590 vopred naplánovaných bilaterálnych stretnutiach rozhovorov slovenských a zahraničných firiem a na stovke neformálnych stretnutí. Súčasťou podujatia boli aj tri panelové diskusie na témy: inovácie, elektromobilita, automatizácia.

Účastníkom podujatia sa z Bruselu prihovoril aj podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.

 
Účasť v panelových diskusiách prijali skutoční odborníci, predstavitelia etablovaných spoločností, ako napríklad Norbert Brath zo spoločnosti SPINEA, Zdenko Špitálsky z Ústavu polymérov SAV, František Duchoň z Národného centra robotiky, Michal Ukropec z INFOTECH, Peter Ševce zo SEVA, Peter Badík z GreenWay, Tomáš Soták z Bosch SK či Robert Baumgartner z Hyundai Motor Czech s.r.o.
 
Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 poskytla slovenským firmám jedinečnú príležitosť v rámci jedného dňa rokovať s niekoľkými desiatkami perspektívnych obchodných partnerov, nadviazať nové obchodné kontakty ako i priestor pre výmenu skúseností a networking s predstaviteľmi štátu, odborných inštitúcií a mnohých zahraničných firiem, z ktorých mnohé boli na Slovensku vôbec prvý raz. Formát podujatí Slovenská kooperačná burza patrí už 12 rokov k najväčším a najprestížnejším medzinárodným business-to-business (B2B) podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku.
 
Fotografie z podujatia si môžete pozrieť vo
fotogalérií: 
https://flic.kr/s/aHsmvK86oW

Video z podujatia si môžete pozrieť tu: