Obchodná misia slovenských firiem na Ukrajinu

štvrtok, 30. január 2014
Luck, Ukrajina

V dňoch 24. -25.01.2014  sa zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zúčastnili Medzinárodného ekonomického  fóra Kontaktné dni v meste Luck vo Volyňskej oblasti na Ukrajine. Na základe pozvania p. Kornijčuka, viceprezidenta Volyňskej obchodnej a priemyselnej komory,  SARIO v spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Užhorode, zorganizovalo pri príležitosti tohto podujatia i misiu slovenských podnikateľských subjektov. Misie sa zúčastnilo sedem slovenských firiem (Simop s.r.o., Ekonov, s.r.o , Hriadeľ a.s., PARTNER IN Pet FOOD, s.r.o., Colin Group a.s., Adrian Group, s.r.o., Carbon Cases,s.r.o.), pričom dve ďalšie spoločnosti odriekli svoju účasť v súvislostí s obavami z udalostí, ktoré prebiehajú na Ukrajine.

Zástupcovia Volyňskej administratívy a Volyňskej obchodnej a priemyselnej komory oblasti ocenili  záujem slovenských firiem o účasť na tomto fóre, ktoré malo medzinárodné zastúpenie a okrem slovenských firiem sa ho zúčastnilo i 15 poľských, 3 bieloruské firmy a 25 ukrajinských spoločností. Účastníci boli informovaní o potenciáli Volyňskej oblasti, ktorá má významnú poľnohospodársku výrobu spolu s prítomným chemickým a elektrotechnickým potenciálom.

Pokiaľ ide o spoluprácu so Slovenskom, zástupcovia administratívy a firiem v tejto oblasti by uvítali  rozšírenie dobrých obchodných a kooperačných vzťahov, najmä s výrobcami poľnohospodárskych strojov a mechanizmov pre zber lesných plodín, ako aj strojov určených na ťažbu a spracovanie. V tejto súvislostí navrhli zorganizovať biznis misiu ukrajinských podnikateľov Volyňskej oblasti na Slovensko v 1. polroku 2014 a označili možné cieľové  regióny Prešova, Zemplína, Spiša za účelom rozšírenia doterajších kooperačných vzťahov.