Obchodné príležitosti a priame skúsenosti s trhom vo Švédsku - report

utorok, 20. apríl 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Štokholme zorganizovali webinár zameraný na predstavenie možností obchodovania a spolupráce na švédskom trhu. Webinár prebiehal v piatok 16. apríla 2021 a zúčastnilo sa ho tridsaťštyri účastníkov zo sektorov inovácií, zelených technológií, ale aj stavebníctva a strojárstva.

Pozvanie na webinár prijal zástupca Business Sweden Anders Bohman, projektový manažér ekosystému pre smart priemysel. Prezentáciou Business Sweden informoval A. Bohman účastníkov o perspektívach spolupráce v smart a cleantech odvetviach, pričom boli taktiež uvedené platformy pre spoluprácu  v sektore automotivu v rámci regiónu Škandinávie. Nemenej zaujímavá bola prezentácia zástupcu spoločnosti S-BAU SK s.r.o. Antona Sumeráka, ktorý už vyše desať rokov pôsobí na švédskom trhu v sektore stavebníctva, ako subdodávateľ do rozsiahlych infraštruktúrnych projektov. Sériu prezentácií dotvorila ekonomická diplomatka ZÚ SR v Štokholme Lenka Biernat o makroekonomické zhodnotenie ekonomiky a uvedenie zásad biznis kultúry v krajine spolu s perspektívnymi oblasťami pre spoluprácu so slovenskými spoločnosťami.

Pre tých, ktorý sa na webinár nestihli prihlásiť alebo majú záujem opätovne si pozrieť záznam z webinára tak môžu urobiť kliknutím na tento link.