×
17.06.2024

Obchodné príležitosti v Kráľovstve Saudskej Arábie

Obchodné príležitosti v Kráľovstve Saudskej Arábie

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala webinár s názvom Obchodné príležitosti v Kráľovstve Saudskej Arábie (KSA), ktorý sa uskutočnil 10. júna 2024. Zúčastnilo sa ho viac ako 40 spoločností z rôznych odvetví, zastúpené boli najmä sektory IKT, potravinársky priemysel, inovatívne a smart technológie, nábytok a spracovanie dreva, letectvo a kozmonautika, ale aj elektrotechnika, medicína a zdravotníctvo, textilný sektor, energetika (vrátane obnoviteľných zdrojov energie), obrana a strojárstvo.

Cieľom webinára bolo poskytnúť účastníkom relevantné informácie o možnostiach a príležitostiach podnikania na území Saudskej Arábie a to aj v kontexte  spolupráce s novovzniknutou Saudsko-slovenskou obchodnou komorou, ktorá odprezentovala svoje služby.

Počas webinára všetky tieto tematické okruhy objasnili renomovaní spíkri:

  • Peter Blaškovitš, prezident Saudsko-slovenskej obchodnej komory

  • Rakan AlGaarawi, asoc. riaditeľ úradu Ministerstva investícií  KSA

  • Matúš Šárský, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov EXIMBANKA SR

  • Matúš Holeša, generálny riaditeľ spoločnosti STTA, a.s., ktorý prezentoval jej úspešný vstup na trh KSA

V rámci Q&A časti webinára spíkri zodpovedali niekoľko konkrétnych otázok, najmä aké možnosti a príležitosti majú slovenské podniky v KSA, ako môžu preniknúť na trh KSA a podieľať sa na rôznych projektoch alebo ako nájsť vhodných obchodných partnerov v KSA.

Viaceré spätné väzby od účastníkov potvrdili, že webinár poskytol veľmi užitočný a informatívny obsah, cenné informácie a návody, ako sa orientovať a úspešne sa presadiť na náročnom trhu KSA.

Webinár zároveň pre SARIO poskytol možnosť identifikovať nové podnikateľské subjekty, ktoré majú o toto územie záujem a bližšie sa oboznámiť s agendou, ktorú pri podnikaní v tomto teritóriu riešia.