×

Obchodovanie s Ruskou federáciou v podmienkach pandémie COVID-19

14. mája 2020 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala webinár na tému „Obchodovanie s Ruskou federáciou v čase pandémie COVID-19“ za účelom poskytnutia aktuálnej informácie o špecifikách, ktoré so sebou prinieslo toto obdobie spojené s rôznymi obmedzeniami.

Téma zahraničného obchodu s Ruskom patrí tradične medzi zaujímavé pre slovenských podnikateľov a nebolo tomu inak ani v tomto prípade. Viac ako 50 účastníkov webinára si mohlo vypočuť aktuálny stav obchodných možností medzi slovenským a ruským podnikateľským prostredím od nanajvýš relevantných hostí. Počas podujatia, ktoré za SARIO otvoril svojím príhovorom Róbert Šimončič generálny riaditeľ SARIO a moderoval zástupca riaditeľa odboru zahraničného obchodu Andrej Koleda, odzneli postupne príspevky od slovenského ekonomického diplomata v Moskve, D. Duchoňa, obchodného predstaviteľa RF v SR, S. Stupara, a obchodného riaditeľa konzultačnej spoločnosti Mongerine, N. Maslova.

Podnikatelia mali možnosť zadať svoje otázky už počas registrácie, čo využila takmer tretina z nich. Spoločnosti zastupujúce sektory strojárstva, stavebníctva, energetiky, IKT, textilného a sklárskeho priemyslu mali záujem dozvedieť sa viac o službách, ktoré im môže poskytnúť Zastupiteľský úrad SR v Moskve pri nadviazaní obchodných kontaktov, zaujímali ich aktuálne  možnosti výjazdu technických pracovníkov za účelom splnenia garančnej obsluhy na území RF s ohľadom na cestovné obmedzenia a povinnú karanténu.

V aktuálnom príspevku od N. Maslova zazneli informácie o tom, že ruský trh s OOPP je už presýtený, avšak zvýšil sa dopyt po dlhotrvácnych potravinách či „smart“ riešeniach týkajúcich sa hygienických a zdravotných opatrení ako dezinfekčné dvere či kamery rozpoznávajúce teplotu. Zaujímavosťou je, že aj z dôvodu karanténnych opatrení bol povolený online predaj alkoholu. Čo sa týka tovarov krátkodobej a nevyhnutnej spotreby (potraviny, lieky), tie sa do Ruska dostávajú tzv. zeleným koridorom a sú vybavované bez problémov a prednostne. Naopak, tovary z ostatných sektorov podliehajú väčšiemu zdržaniu pri prechode štátnych hraníc RF a vznikajú problémy zadržovania tovarov na hraniciach. Obchodný predstaviteľ RF v SR, S. Stupar, však informoval, že nákladné vozidlo bolo schopné prepraviť v máji tovar z Moskvy na Slovensko za 3 dni. Ako ďalej uviedol, regionálne colné orgány Ruska vytvorili „horúce linky“, ktoré poskytujú poradenstvo pri colných procedúrach.

Počas webinára vyjadrili opakovane všetci panelisti ochotu a pripravenosť pomôcť všetkým účastníkom v súvislosti s novovzniknutými obmedzeniami na slovenskej aj ruskej strane.

Záznam z webináru: https://youtu.be/tA_gbmLfPU0