Obchodujeme s Belgickom

piatok, 09. apríl 2021
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Bruseli zorganizovali dňa 7. apríla 2021 ďalší
zo série teritoriálne zameraných webinárov. Tentokrát sa webinár venoval Belgicku, jeho obchodnej kultúre, zvykom, možnostiam a exportným príležitostiam, ktoré sa otvárajú pre slovenské spoločnosti a hlavne odborným tipom a radám priamo z praxe.


Webinár bol otvorený zástupkyňou riaditeľa Odboru zahraničného obchodu SARIO Natáliou Barinkovou a za jej príhovorom nasledovali 3 prezentácie. Prvá sa venovala predstaveniu možností, ktoré poskytuje Veľvyslanectvo SR v Bruseli a bola prezentovaná zástupcom veľvyslanca a ekonomickým diplomatom Andrejom Michalcom. Prezentoval aj doterašie skúsenosti s dopytmi, venoval sa zhodnoteniu odbytových možností slovenských spoločností v Belgicku, možnostiam prezentácie na veľtrhoch a aktuálnym informáciám z krajiny v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Druhý vstup mala v rukách pani Daniela Sekáčová, zástupkyňa flámskej spoločnosti Artillat, ktorá referovala o svojich pracovných skúsenostiach v Belgicku, úskaliach ale aj úspechoch v spolupráci s flámskymi podnikateľmi, odporučila najlepšie možné spôsoby ako osloviť belgického obchodného partnera a načrtla aj ich mentalitu a praktické obchodné zvyklosti.

Tretia prezentácia voľne nadviazala na zvyklosti a prešla k právnym otázkam pri obchodovaní s belgickými partnermi. Pán Peter Cúth, partner a advokát flámskej advokátskej kancelárie Cottyn na Slovensku, podrobne rozobral náležitosti obchodných vzťahov a upozornil aj na úskalia, ktorým by sa slovenské spoločnosti v týchto právnych vzťahoch mali vyhnúť, prípadne ako ich riešiť, ak už nastanú.

Po bloku prezentácii nasledovala sekcia otázok a odpovedí, kde rečníci odpovedali na vopred zadané otázky účastníkov, zväčša zamerané na odporúčania ako preraziť na trhu v konkrétnom sektore, na potenciál pre danú spoločnosti v krajine a rady z praxe týkajúce sa komunikácie a oslovenia potenciálneho partnera. Zo 44 prihlásených spoločností tretina  prejavila záujem o individuálne konzultácie, ktoré sa konali v poobedných hodinách.

Účastníci webinár zhodnotili veľmi kladne, relevancia a pridaná hodnota informácii prevýšila očakávania účastníkov.

ZÁZNAM WEBINÁRA
Video záznam webinára Obchodujeme s Belgickom si môžete pozriet na našom YouTube kanáli.