Obchodujeme s Maďarskom

pondelok, 03. máj 2021
Agentúra SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Budapešti a  nadnárodnou spoločnosťou FreyaCorporation, zaoberajúcou sa expanziou na maďarský trh, zorganizovali dňa 22. apríla 2021 webinár „Obchodujeme s Maďarskom“. Panelistami boli ekonomická diplomatka z Veľvyslanectva SR v Budapešti Adriana Galbavá a výkonný riaditeľ Freya Corporation  Branislav Príbojský.
 
V rámci webinára si slovenskí podnikatelia vypočuli prezentácie na relevantné témy - ako sa úspešne presadiť v Maďarsku, podmienky podnikania v Maďarsku, byrokratické prekážky, aké úrady navštíviť, ako otvoriť pobočku, aké kroky treba urobiť pri expanzii do Maďarska, daňové aspekty podnikania v Maďarsku, aké sú podmienky pri vysielaní zamestnancov zo Slovenska do Maďarska, ktorým odvetviam priemyslu sa darí v Maďarsku, ktoré odvetvia priemyslu by boli zaujímavé pre slovenských podnikateľov v Maďarsku, čím by sa Slováci mohli presadiť v Maďarsku resp. kde je diera na trhu, špecifiká maďarského obchodného partnera, akí sú Maďari v obchodnej komunikácii, ako spolupracovať s maďarským partnerom alebo aj  príležitosti pre Slovákov, ktoré otvoril COVID-19 v Maďarsku.

Výkonný riaditeľ nadnárodnej spoločnosti FreyaCorporation predstavil možnosti pomoci podnikateľom budovať a rozvíjať ich biznis na zahraničných trhoch, pomoc pri rozvoji a expanzii do zahraničia, kde zabezpečujú kompletný servis. Firma funguje na Slovensku, v Maďarsku a v Česku s vlastnými pobočkami. Tím tvorí 25 špičkových profesionálov z oblasti legislatívy a účtovníctva.

Následne po skončení prezentácií panelistov bol určený priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok zadaných v rámci registrácie ako aj otázok zadaných počas webinára.

----------
Odbor zahraničného obchodu SARIO zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na trade@sario.sk.