Ocenenie od Nitrianskeho samosprávneho kraja

štvrtok, 14. november 2019
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si prevzala Ocenenie a Pamätný list predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milana Belicu, PhD., za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a podporu rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja.
 
Na podujatí "Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja", ktoré sa uskutočnilo dňa 12.11.2019 v Nitre, si zároveň ocenenie a pamätné listy prevzala spoločnosť ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble za „Podnikateľsko-inovačné centrum INOVATO“ (víťaz súťaže „Inovácia Nitrianskeho kraja“), Nitrianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
 
Podujatie otvorila Ing. Eva Antošová, poslankyňa NR SR a podpredsedníčka Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá  zdôraznila, že pre Nitriansky samosprávny kraj je dôležitý rozvoj podnikania a hlavne podpora podnikateľských subjektov. Na workshope sa zúčastnili zástupcovia podnikateľov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, BIC Bratislava, Slovak Business Agency a tiež zástupcovia regionálnych rozvojových agentúr, pôsobiacich na území nitrianskeho regiónu. Cieľom tohto podujatia bola prezentácia a zdôraznenie spolupráce všetkých subjektov na rozvoji podnikania v Nitrianskom kraji. Na podujatí mal svoju prezentáciu „Prax pre univerzity, riešenie pre firmy“ aj regionálny zástupca Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Ing. Branislav Mihina.
 
Účastníci podujatia využili možnosť osobných konzultácií  so zástupcami agentúry SARIO o proexportných nástrojoch, pripravovaných aktivitách agentúry, o Národnom projekte pre podporu malých a stredných podnikov, ako aj o prezentovanom projekte prepájania univerzít s podnikateľským sektorom.