×
26.04.2024

Oficiálna návšteva filipínskej delegácie na Slovensku

Oficiálna návšteva filipínskej delegácie na Slovensku

Dňa 25. apríla 2024 pri príležitosti oficiálnej návštevy filipínskej delegácie na Slovensku zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Honorárnym konzulom Filipínskej republiky na Slovensku Pavlom Konštiakom obchodné fórum s cieľom načrtnúť a prehĺbiť vzájomné obchodné vzťahy medzi našimi krajinami. 

Filipínska delegácia pozostávala z firiem a inštitúcií najmä z oblasti elektrotechniky a automotive, kde vidíme veľký potenciál na spoluprácu, a to nielen v oblasti exportu, ale aj importu. Slovenskú časť zastupovalo 25 spoločností, ktoré ešte nemajú rozvinuté aktivity s touto krajinou, avšak vidia v nej veľký potenciál.

Počas obchodného fóra mohli filipínski zástupcovia spoločností získať cenné informácie o business prostredí na Slovensku a o automobilovom priemysle. Naopak zástupcom slovenských spoločností boli okrem perspektívnych oblastí spolupráce odprezentované aj informácie o elektrotechnickom a strojárenskom priemysle na Filipínach.  Počas neformálneho networkingu mali jednotlivé spoločnosti príležitosť odprezentovať svoje jedinečné produkty a služby, a prerokovať možnosti svojich budúcich spoluprác.

Oficiálna návšteva filipínskej delegácie na Slovensku

V poobedných hodinách absolvovala filipínska časť delegácie návštevu vo výrobnom závode Volkswagen a následne sa presunula ešte na spoločnú večeru a networking, ktorú organizoval honorárny konzul. Na druhý deň delegácia absolvovala podobný program aj v Rakúsku. Veľvyslankyňa Filipínskej republiky ocenila na záver danú misiu a jej prípravu a podporila myšlienku organizácie recipročnej misie na Filipíny.