Podnikateľská delegácia v Rwande a Keni

piatok, 17. jún 2022
Slovenská podnikateľská delegácia v Rwande a Keni
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, v spolupráci s Odborom zahraničného obchodu SARIO a za významnej podpory Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Nairobi, zorganizovala v termíne 14. – 22. máj 2022 podnikateľskú misiu do Rwandy a Kene.

Na podnikateľskej misii sa zúčastnilo dovedna 18 slovenských spoločností. Bohatý program misie im poskytol široké spektrum príležitostí odprezentovať svoje aktivity a záujmy, prerokovať možnosti spolupráce so súkromným a štátnym sektorom, ako aj získať bližší teritoriálny a kultúrny prehľad o navštívených krajinách, ktorý je nevyhnutný pre chápanie miestnych reálií a efektívne podnikanie.

Ako hlavná biznis platforma pre slovenské firmy v Rwande poslúžilo Slovensko-rwandské obchodné fórum zorganizované v Kigali v spolupráci s miestnymi partnermi Rwanda Develompent BoardEuropean Business Chamber of Rwanda. Fórum prilákalo viac ako 100 rwandských účastníkov, ktorí získali kľúčové obchodné informácie o Slovenskej republike a prerokovali svoje obchodné záujmy so slovenskými spoločnosťami v B2B formáte. Na podujatí sa zúčastnili taktiež európske firmy etablované v Rwande, ktoré prejavili seriózny záujem o spoluprácu so slovenskými spoločnosťami. Slovenské spoločnosti absolvovali aj stretnutia a rokovania s lokánymi štátnymi inštitúciami.

V rámci podnikateľskej misie bolo slávnostne podpísané Memorandum o spolupráci medzi agentúrou SARIO a jej rwandským náprotivkom Rwanda Development Board. Memorandum poslúži ako ďalšia platforma pre zintenzívňovanie obchodnej spolupráce medzi Slovenskou a Rwandskou republikou.

Účastníci misie následne absolvovali v Nairobi v spolupráci s miestnym partnerom Kenya Private Sector Alliance zorganizované Slovensko-kenské obchodné fórum, na ktorom sa zúčastnilo vyše 85 zástupcov súkromného ale aj štátneho sektora Kene. Po prezentácii kenských a slovenských obchodných príležitostí nasledovali niekoľkohodinové B2B rokovania a návštevy významných kenských štátnych inštitúcií.

Delegáti využili v Nairobi taktiež možnosť navštíviť jednu zo 4 úradovní OSN vo svete, kde sa plánuje rekonštrukcia kancelárskeho komplexu, kde sa vytvára priestor pre zapojenie sa našich firiem z oblasti OZE a elektromobility do tendrov OSN.

Spoločnosti taktiež navštívili prebiehajuce výstavy Oil & Gas Africa, Solar Africa a Power & Energy Africa.

Slovenské spoločnosti hodnotia výsledky podnikateľskej misie mimoriadne pozitívne a v mnohých prípadoch už aktívne riešia spoluprácu s rwandskými/kenskými partnermi.