×
24.05.2023

Podnikateľská misia do Čiernej Hory

 Podnikateľská misia v Čiernej Hore

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zorganizovala v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Podgorici a Obchodnou komorou Čiernej Hory v dňoch 16.—18. mája 2023 podnikateľskú misiu do Podgorice.

Podnikateľskej misie sa zúčastnili zástupcovia 10 slovenských spoločností z potravinárskeho sektora a segmentu HORECA.

Pracovná cesta priniesla možnosť predstaviť čiernohorským podnikateľským subjektom slovenské potravinárske výrobky a inovatívne riešenia v tejto oblasti a nadviazať nové kontakty a partnerstvá. Obchodnú delegáciu v Podgorici sprevádzal aj zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Slovenskú delegáciu pred samotným obchodným fórom prijal Vladimir Joković, podpredseda vlády a minister pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorý vysoko vyzdvihol tematické zameranie misie ako aj jej načasovanie.

Hlavnou agendou pracovnej cesty bolo obchodné fórum, na ktorom slovenské spoločnosti predstavili svoje portfólio a ktorého sa zúčastnilo viac ako 40 participantov zo Slovenskej republiky a Čiernej Hory, vrátane Stevana Gajića, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva , Dejana Vukovića, generálneho riaditeľa pre ekonomickú a kultúrnu diplomaciu Ministerstva zahraničných vecí Čiernej Hory.

Podujatie spolu s Borisom Gandelom, veľvyslancom SR v Čiernej Hore  a Egonom Zorádom, riaditeľom Odboru zahraničného obchodu  agentúry SARIO otvorila Nina Drakić, predsedníčka Obchodnej komory Čiernej Hory. Následne Andrej Lakić, zástupca riaditeľa Agentúry pre investície Čiernej Hory (Montenegrian Investement Agency) predstavil investičné prostredie krajiny a kľúčové ekonomické sektory.

Investičné a business prostredie Slovenskej republiky predstavila Silvia Radovanović, konzultantka Odboru zahraničného obchodu.

Na záver podujatia pripravil zastupiteľský úrad v Podgorici v spolupráci s participujúcimi spoločnosťami spoločenské posedenie spojené s ochutnávkou produktov slovenských firiem.

Nastavená spolupráca SARIO a veľvyslanectvom SR v Podgorici poskytla slovenským delegátom príležitosť pre nadviazanie nových kontaktov, príp. rozvoj už nadobudnutých kontaktov.