Podnikateľská misia do Gdanska

V dňoch 28.10. – 30.10.2019 zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so ZÚ Varšava podnikateľskú misiu do poľského mesta Gdansk.

Misia bola prioritne zamerná na oblasť logistiky. Cieľom misie bolo umožniť slovenským spoločnostiam prezentovať svoje podnikateľské aktivity a nadviazať nové obchodné kontakty priamo s poľskými prístavmi Gdynia.
 
Podnikateľskej misie sa zúčastnilo 5 slovenských spoločností z oblasti špedície, logistiky a tiež právnych služieb a 10 poľských spoločností, ktoré  zastupovali poľské prístavy a terminály. V rámci biznis fóra prebehlo 40 B2B stretnutí.
 
Podujatie otvoril podpredseda predstavenstva námorného prístavu Gdynia  Maciej Bąk, ekonomická diplomatka SR Zuzana Ščepánová a účastníkom sa prihovoril aj generálny tajomník KIGM Rafał Machowiak. 
 
Program pokračoval prezentáciou o súčasnom stave a plánovaných investíciách prístavu Gdynia, panelovou diskusiou na témy Brexit, morské prepojenie so Škandináviou, trendy a problémy v námornej i pozemnej doprave cez prístav Gdynia v súvislosti so Slovenskom. Súčasťou diskusie bola aj téma možností spolupráce krajín mimo Veľkej Británie a Škandinávie.
 
Podmienky a možnosti hospodárskych kooperácií na Slovensku, základné ekonomické ukazovatele SR a zhodnotenie bilaterálnych ekonomických vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom, ako aj služby agentúry SARIO predtavila poľským partnerom konzultantka Odboru zahraničného obchodu SARIO Dominika Porubská.

Podnikateľská misia bola ukončená prehliadkou námorného prístavu Gdynia.