Podnikateľská misia do Jekaterinburgu

štvrtok, 15. júl 2021
Podnikateľská misia do Jekaterinburgu pri príležitosti výstavy INNOPROM

V dňoch 5. – 8. júla 2021 realizovala agentúra SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Moskve podnikateľskú misiu do Jekaterinburgu pri príležitosti výstavy INNOPROM 2021. Program zahŕňal aj biznis fórum a návštevy výrobných podnikov. 

Súčasťou programu prvého dňa bola prehliadka 2 závodov v Jekaterinburgu:
SVEL (výrobca kompletných riešení v elektrických zariadeniach) 
RCLT (laserové spracovanie kovov, najmä titánu).
Počas prehliadky závodov jednotlivé slovenské firmy predstavili svoju činnosť a svoj záujem v teritóriu, resp. ich víziu spolupráce s navštívenými závodmi. Prehliadka bola realizovaná v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Sverdlovskej oblasti (Ural TPP), ktorá je jednou z najsilnejších priemyselných komôr v Ruskej federácii. 

Významnou časťou programu bola návšteva samotnej výstavy INNOPROM 2021, ktorá bola presunutá z minulého roku v dôsledku pandemických opatrení. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia vlády Ruskej federácie, premiér M. Mišustin a  minister priemyslu a obchodu D. Manturov a takisto predstavitelia regionálnych administratív a zástupcovia významných spoločností.
Na podujatí boli prítomné aj významné strojárske koncerny pôsobiace v Jekaterinburgu či v širšej Sverdlovskej oblasti. Hlavným zahraničným partnerom podujatia bolo Taliansko.
Celkovo sa podujatia zúčastnilo 20 tis. návštevníkov, 1 800 zúčastnených spoločností, z toho 500 zahraničných partnerov.

Slovenskú delegáciu na INNOPROME tvorili zástupcovia 5 spoločností s vysokým záujmom rozvíjať spoluprácu s daným regiónom, niektoré z nich sú v teritóriu už dlhodobo prítomné. V rámci návštevy INNOPROMU bolo na  stánku Ruského exportného centra (REC) zorganizované  stretnutie slovenských a ruských spoločností, ktoré majú záujem nájsť partnerov v regióne Strednej Európy. Celkovo sa podarilo slovenským spoločnostiam, najmä počas výstavy, nadviazať viac ako 40 nových kontaktov.

Výstava ako aj celá podnikateľská misia sa uskutočnili pri dodržaní všetkých protipandemických opatrení.