×

Podnikateľská misia do Kazachstanu a Ruska

V dňoch 10. – 12. októbra 2021 agentúra SARIO v spolupráci s MZVEZ SR a Veľvyslanectvami SR v Nur-Sultane a Moskve zorganizovala podnikateľskú misiu sprevádzajúcu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ivana Korčoka, počas jeho návštevy Kazachstanu a Ruskej federácie.

Súčasťou podnikateľskej delegácie bolo 11 spoločností, prevažne z leteckého priemyslu, ale zastúpené bolo aj strojárstvopotravinárstvo, IKTsklárstvo či dopravná a železničná doprava. V delegácii okrem spoločností participovala aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), IT asociácia Slovenska či Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v BA.

Pracovný program sa začal už v doobedňajších hodinách 11. októbra 2021 v konferenčných priestoroch hotela Rixos Astana, kde prebiehali pripravené B2B stretnutia pre vybrané spoločnosti v spolupráci s miestnym sprostredkovateľom B2B Kazakhstan. Následne sa celá delegácia vrátane ministerskej časti presunula na Ministerstvo zahraničných vecí Kazašskej republiky, kde sa konalo zasadnutie okrúhleho stola za otvorenia ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ivanom Korčokom, a štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Kazašskej republiky, E. A. Alimbaevom.

Na podujatí, ktorého sa zúčastnilo dovedna 50 predstaviteľov oboch strán, odzneli prezentácie obchodných a investičných možností oboch krajín a po skončení prebehol krátky B2G networking. V poobedňajšej časti programu pokračovali jednak B2B stretnutia sprostredkované cez miestneho partnera, ale aj 27 B2G stretnutí s predstaviteľmi kazašských ministerstiev a štátnych podnikov, najmä z oblasti letectva, obrany, infraštruktúry a vzdelania. Čo sa B2B stretnutí so súkromným sektorom týka, tak v priebehu dňa sa uskutočnilo plánovaných 25 pracovných stretnutí s kazašskými obchodnými partnermi pôsobiacimi v potravinárskom, sklárskom či farmaceutickom priemysle. Niektorí podnikatelia využili vyhradený poobedňajší čas aj na individuálne prijatia v priestoroch finančnej burzy AIFC alebo v závode ťažkého strojárstva. Vďaka Veľvyslanectvu SR v Nur-Sultane mali podnikatelia možnosť neformálneho networkingu, jednak s ministerskou časťou delegácie, ale predovšetkým s pozvanými kazašskými predstaviteľmi počas večernej recepcie v priestoroch hotela.
 
V doobedňajších hodinách 12. októbra 2021 sa celá delegácia letecky presunula z Nur-Sultanu do Nižného Novgorodu, RF, kde sa konalo v Parku slávy slávnostné odhalenie pamätníka pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka. Po spoločnom obede sa podnikateľská časť delegácie presunula do konferenčných priestorov Korporatívnej univerzity Vlády Nižnonovgorodskej oblasti, kde prebehlo biznis fórum pri účasti 25 ruských predstaviteľov z miestnej administrácie, akademických kruhov a z oblastí strojárstva, IKT, dopravy, logistiky či agrosektora. Okrem toho využili krátky čas v Nižnom Novgorode aj niektorí účastníci delegácie na individuálne stretnutia s miestnymi partnermi, či už z oblasti potravinárskej distribúcie alebo ťažkého strojárstva. Pred odletom do Bratislavy na konci dňa sme evidovali približne 20 B2B uskutočnených B2B stretnutí v Nižnom Novgorode.