Podnikateľská misia do Nórska a na Island

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP'
v spolupráci s odborom zahraničného obchodu a ZÚ SR v Osle zorganizovala v termíne 7.—
11. 5. 2019 pre 11 podnikateľských
subjektov podnikateľskú misiu do Nórska a na Island.


Podnikateľská misia bola zameraná na sektory IKT, smart cities a zelených technológií a jej cieľom bolo komplexné oboznámenie sa s podnikateľským prostredím v oboch krajinách ako aj preskúmanie možností spolupráce slovenských spoločností so škandinávskymi podnikateľskými subjektami.

Podnikateľská delegácia sprevádzaná agentúrou SARIO najprv navštívila hlavné mesto Nórska, kde bolo zorganizované Slovensko-nórske biznis fórum pozostávajúce z viacerých užitočných prednášok a B2B rozhovorov slovenských a nórskych podnikateľských subjektov.

Fórum otvárala Veľvyslankyňa SR v Osle, Denisa Frelichová, po ktorej prebral slovo Oto Pisoň, manažér pre inovácie a senior konzultant agentúry SARIO a oboznámil nórskych účastníkov s obchodným prostredím na SR. Následne boli slovenským spoločnostiam odprezentované možnosti využitia umelej inteligencie v právnej legislatíve (Braekhus Advokatfirma DA) a príležitosti prieniku na nórsky trh (Innovation Norway).

Podujatia sa zúčastnila aj nórska spoločnosť Wilhelmsen, ktorá je už viac ako 15 rokov etablovaná na slovenskom trhu. Zástupca spoločnosti predstavil slovenským spoločnostiam konkrétne možnosti na vzájomné nadviazanie spolupráce. Zároveň mali slovenské spoločnosti možnosť vypočuť si cenné rady od spoločnosti Scandic Work, s.r.o., ktorá dlhodobo spolupracuje a pôsobí na nórskom trhu.

V poobedných hodinách sa delegácia presunula na prehliadku spoločnosti Waste to Energy Agency of City of Oslo, zaoberajúca sa optickým triedením odpadu a výrobou energie zo zvyškového odpadu.

Na ďalší deň sa delegácia presunula do Reykjavíku, kde absolvovala ďalšie podnikateľské fórum, tentokrát s islandskými obchodnými partnermi. Význam podujatia na Islande bol podčiarknutý aj účasťou Ministra zahraničných vecí Islandu, p. Thórdarsonom, ktorý podujatia otvoril a privítal slovenské podnikateľské subjekty.

Po jeho boku otvorila fórum aj Veľvyslankyňa SR v Osle, p. Frelichová. Na podujatí spolupracovalo okrem agentúry SARIO a ZÚ SR v Oslo aj Promote Iceland. Programu sa na Islande zúčastnila aj spoločnosť Marel, najväčší islandský investor na SR, pôsobiaci v oblasti spracovávania mäsa.

Program bol doplnený o prijatie slovenskej delegácie na magistráte mesta Reykjavík, kde mali aj samotné slovenské spoločnosti možnosť predstaviť portfólio svojich produktov a služieb a následne rokovať so zástupcami mesta o príležitostiach vzájomnej spolupráce.

Zúčastnené slovenské spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov získali počas podnikateľskej misie cenné kontakty pre budovanie nových obchodných vzťahov. Pozitívna odozva zo strany nórskych, islandských a aj slovenských zástupcov spoločností svedčí o skutočnosti, že táto misia bola úspešným a inšpiratívnym podujatím.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje podnikateľské misie v rámci Národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1. zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možnosti jednotného trhu EÚ.

SARIO v rámci celého obdobia implementácie Národného projektu plánuje zrealizovať viacero podnikateľských misií, ktoré je možné sledovať na stránke podujatí.

Viac informácií je taktiež možné nájsť na stránke Národného projektu.