×

Podnikateľská misia na 4. ročníku veľtrhu „China – CEEC Investment & Trade EXPO“, 02. – 11.06.2018

Agentúra SARIO zorganizovala tento rok rozsiahlu obchodnú delegáciu, ktorá sa zúčastnila 4.ročníka „China –CEEC Investment & Trade EXPO 2018“ v čínskom meste Ningbo a súčasne viedla podnikateľskú časť oficiálnej delegácie, ktorá sa zúčastnila 12. zmiešanej medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a ČĽR v Pekingu.
 
Slovensko tento rok malo početné zastúpenie vystavovateľov na veľtrhu Ningbo, ktorí boli situovaní do národného stánku vo výmere 200 m2. Všetkých 14 vystavovateľov pochádzajú z odvetvia potravinárstva. Hneď v prvý deň otvorenia výstavy sme mali tú česť privítať na slovenskom národnom stánku pána Yuan Jiajun, guvernéra provincie Zhejiang, ktorému zástupcovia SARIO a vystavovatelia ukázali slovenské produkty a na záver dostal od zástupcu St. Nicolaus fľašu tradičnej slovenskej likérky.
 
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa v rámci veľtrhu China-CEEC Investment and Trade Expo zúčastnila v poradí už štvrtého ročníka stretnutia investičnej spolupráce medzi krajín strednej a východnej Európy a Číny. Seminár otvoril pán Liu Dianxun, generálný riaditeľ investičnej agentúry CIPA, ktorý opätovne vyzdvihol politiku čínskej vlády, ktorá vyzýva čínske spoločnosti investovať v krajinách SVE a podporuje rast obchodno-investičných väzieb štátov nachádzajúcich sa na tzv. Hodvábnej ceste. Zároveň zosumarizoval doteraz zrealizované úspešne projekty.

Nasledovali prezentácie zúčastnených zástupcov investičných agentúr, ktoré sa sústredili na prezentáciu investičných možnosti vo svojich krajinách. Agentúra SARIO počas podujatia prezentovala investičné príležitosti slovenských spoločností a vládnych inštitúcii prostredníctvom brožúrky, ktorá obsahovala investičné príležitosti všetkých zúčastnených krajín. Agentúra SARIO počas podujatia prezentovala 10 projektov z oblasti infraštruktúry.

Po prezentáciách nasledovali bilaterálne rokovania so zúčastnenými spoločnosťami. Väčšina zúčastnených spoločností prejavilo záujem o investície formou kapitálového vstupu do podnikov etablovaných v krajine a o projekty v oblasti energetiky a infraštruktúry.