×
12.10.2023

Podnikateľská misia na Cyprus spojená s technologickou konferenciou Reflect festival

 Podnikateľská misia na Cyprus spojená s technologickou konferenciou Reflect festival

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zorganizovala v dňoch 19.—21. septembra 2023 podnikateľskú misiu na Cyprus. Prioritným cieľom misie bola účasť na technologickom podujatí Reflect Festival, ktorý sa konal už po 6. krát v Limassole na Cypre a privítal viac ako 8 000 účastníkov, z toho približnea 400 zo Slovenska.

Podujatie spolu so všetkými jeho sprievodnými aktivitami tvoria základ na podporu inovačnej ale aj obchodnej výmeny medzi SR a Cyperskou republikou. Podnikateľská misia sa skladala z osem člennej delegácie spoločností — Overhead, PeWaS, Gamo, OBS Slovakia, Sensoneo, GoodRequest, Orbisys, Sparring.

 Podnikateľská misia na Cyprus spojená s technologickou konferenciou Reflect festival

SARIO v spolupráci s Honorárnym konzulátom v Limasole, Zastupiteľským úradom SR v Nikózii zorganizovali 19. septembra 2023 Business cocktail. Spoločnosti mali možnosť networkingu so zástupcami Slovak Cyprus Business Association, Cyperskou obchodnou komorou a pozvanými hosťami z oblasti technológií v digitálnom priemysle. 

 Podnikateľská misia na Cyprus spojená s technologickou konferenciou Reflect festivalProgram Reflect Festivalu bol rozdelený do niekoľkých tematických okruhov - Enterpreneurship & Start–ups, Money & New Tech, You 2.0, TechIsland & Trend Forecast.

Slovenské spoločnosti mali možnosť zúčastniť sa rôznych odborných prednášok, konferencií, panelových diskusií a taktiež zapojiť sa do networkingovej platformy Brela, ktorá im umožňovala priame oslovenie účastníkov podujatia. 

Zdroj foto: Reflect Festival