Podnikateľská misia na EXPO 2020 DUBAJ l CLIMATE & BIODIVERSITY

piatok, 08. október 2021

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila počas návštevy ministra životného prostredia Jána Budaja na EXPO 2020 DubaJ v dňoch 2. - 6. októbra 2021 program pre slovenské spoločnosti sprevádzajúce ministra v tematickom týždni CLIMATE & BIODIVERSITY.

Spoločnosti Sensoneo, Bioelektra, Archee, InnoBat, ElisTech a ďalšie, ktoré zastupovali sektory ako odpadové hospodárstvo, energetika, elektromobilita, mali možnosť nadviazať obchodné kontakty s lokálnymi partnermi. Obchodné rokovania boli pripravené v spolupráci s partnerom SARIO v teritóriu na mieru, na základe konkrétnych požiadaviek zo strany slovenských spoločností.  

Spoločnosti sa stretli aj so zástupcami významných štátnych spoločností ako aj investičnými fondami pôsobiacimi v danom regióne. Pridanou hodnotou bol taktiež networking s vytipovanými spoločnosťami z iných pavilónov, napríklad zo Slovinska, Srbska a Čile.

Niektoré zo spoločnosti využili návštevu EXPO taktiež na stretnutia so svojimi existujúcimi partnermi, ďalšie túto cestu využili na oslovenie potenciálnych partnerov z celého sveta.

V rámci atraktívneho biznis programu navštívili spoločnosti Dubai Sustainable City, kde mali možnosť prezentovať svoje inovatívne riešenia pre lokálneho developera, ktorý plánuje výstavbu podobných projektov v okolitých arabských štátoch.

Účastníci podnikateľskej misie sa vyjadrili veľmi kladne k možnosti zúčastniť sa EXPO 2020 Dubaj, pripravených B2B stretnutí a doplnkového biznis programu. Spoločnosti budú pokračovať v komunikácií s partnermi, viaceré z nich navštívia EXPO opäť.